DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki beslenmeye giriş Ders notları ve kaynak kitaplar
2 İyon alımını etkileyen temel faktörler Ders notları ve kaynak kitaplar
3 Bitki Besin element kavramı ve sınıflandırılmaları Ders notları ve kaynak kitaplar
4 Bitki Besin elementlerinin toprakta bulunuş formları Ders notları ve kaynak kitaplar
5 Bitki besin elementlerinin bitki kök bölgesine taşınması Ders notları ve kaynak kitaplar
6 Bitki besin elementlerin bitkilerce alımını etkileyen faktörler Ders notları ve kaynak kitaplar
7 Bitki besin elementlerin bitkideki hareketlilikleri ve dağılımı Ders notları ve kaynak kitaplar
8 Bitki besin elementi noksanlıklarının tanımlanması Ders notları ve kaynak kitaplar
9 Bitkilerde azot beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
10 Bitkilerde fosfor beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Bitkilerde potasyum beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
12 Bitkilerde kalsiyum beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
13 Bitkilerde Mg ve S beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
14 Bitkilerde Fe beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Bitkilerde Zn, Mn ve Cu beslenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 Bitkilerde B ve Mo beslenmesi ve genel değerlendirme Ders notları ve kaynak kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar