DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım ve Çevre TBP   215 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Veyis TANSI
Dersi Verenler
Prof.Dr.VEYİS TANSI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiyenin tarımsal kaynak potansiyeli, tarla bitkileri üretim sistemleri, kuru tarım sisteminde toprak işleme, gübreleme ve bakım işleri, sulu ve nemli tarım, organik tarımın tanımı organik tarım mevzuatı dünyada ve Türkiye organik tarım büyüklükleri organik tarım prensipleri araçları : Ekim nöbetinin önemi ve kuru tarımda ekim nöbeti, yeşil gübreleme biyolojik çeşitlilik, birlikte üretim, doğal bitki besleme ve zararlı mücadelesi. Organik tarım kavramı ve organik tarımın nitelikleri. Türkiye de ve dünyada organik tarım hareketlerini kavrar.
Dersin İçeriği
Türkiyede ekolojik bölgeler ve tarım sistemi, kuru tarım sistemi,kuru tarımda toprak İşleme ve nadas, kuru tarımda ekim, gübreleme ve bakım, sulu tarım sistemi, sulu tarımda toprak İşleme, ekim, gübreleme ve bakım İşleri, sulu tarımda ekim nöbeti, organik tarımın tanımı organik tarım mevzuatı dünya da ve Türkiye organik tarım büyüklükleri organik tarım prensipleri araçları : Ekim nöbetinin önemi ve kuru tarımda ekim nöbeti, yeşil gübreleme biyolojik çeşitlilik, birlikte üretim, doğal bitki besleme ve zararlı mücadelesi. Organik tarım kavramı ve organik tarımın nitelikleri. Türkiye de ve dünyada organik tarım hareketleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İklim değişikliklerini tarımsal üretim üzerindeki etkileri ve bunun olası sonuçlarını kavramış
2) Spesifik olarak bazı temel ürün gruplarının tepkimeleri konusunda bilgilenmiş olacak
3) Üretim üzerinde çevresel faktörlerin gelecekteki etkileri konusunda değerlendirmeler yapabilecektir
4) sürdürülebilir tarım özelliklerini kavramak
5) farklı tarımsal uygulamaların etkilerinin anlaşılması
6) değişik sürdürülebilir uygulamaların tanımlanması
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)