DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak verimliliğini tanımlamak ve bitkisel üretim ve sürdürülebilirlik açısından önemini tartışmak. Verimliliği etkileyen toprak, bitki ve iklim faktörlerini detayları ile tartışmak
2 Verimliliği etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri tartışmak. Toprak tekstürünü ve özellikle kil yapısını verimlilik açısından değerlendirmek Konuları çalışma Anlatım
3 Katyon değişim kapasitesi, anyon değişim kapasitesi ve baz doygunluğunu toprak verimliliği açısından değerlendirmek Konuları çalışma Anlatım
4 Toprak asitliği ve alkaliliği, toprak pHsını verimlilik açısından değerlendirmek, topraktaki makro ve mikroelement çözünürlüklerini pH ile ilişkilendirmek Konuları çalışma Anlatım
5 Toprak verimliliği açısından organik maddenin incelenmesi, dönüşüm mekanizmalarının öğrenilmesi. Konuları çalışma ve araştırma Anlatım
Ödev
6 Toprak çözeltisi, toprak nemi, bitki besin elementi çözünürlükleri, intensite ve kantite faktörlerinin toprak verimliliği açısından değerlendirilmesi, Konuları çalışma Anlatım
7 Bitki besin elementlerinin toprakta taşınma mekanizmaları Konuları çalışma Anlatım
8 Ara Sınav Konuları çalışma ve araştırma Anlatım
Ödev
9 Toprakta fosfor döngüsü Konuları çalışma Anlatım
10 Fosfor dinamikleri Ön çalışma Yazılı Sınav
11 Toprakta potasyum, magnezyum ve kalsiyum döngüsü Konuları çalışma Anlatım
12 Toprakta mikroelementler ve yarayışlılıkları Konuları çalışma Anlatım
13 Toprakta mikroelementler ve yarayışlılıkları Konuları çalışma Anlatım
14 Verimlilik ve gübre ilişkileri Konuları çalışma ve araştırma Anlatım
Ödev
15 Çevre kiriliği ve toprak verimliliğinin korunması Konuları çalışma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm konu ve materaylleri çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar