DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sürdürülebilir Doğal Kaynak Kullanımı TBP   357 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler doğal kaynak kavramını ve dağla kaynak sınıfları ve bu kaynakların kullanım ve korunma prensiplerini öğrenir
Dersin İçeriği
Doğal kaynak kavramı ve doğal kaynak tipleri, yenilenebilir doğla kaynakların özellikleri, rasyonel kaynak kullanımı ve sürdüürlebilr kalkınma, nüfus artışı ve doğal kaynak kullanımı üzerindeki etkileri, doğal kaynak amenajmanı, Türkiye'de doğal kaynkların amenajmanı, , doğal kaynkalrın korunması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünyadaki doğal kaynakların mevcut durumunu bilir
2) Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasının önemini bilir
3) Kontrolsüz kullanımın doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkilerini bilir
4) Çevre ile ilgili problemleri bilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
X
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
X
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
X
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
X
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
X
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
X
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğal kaynakların tanımı ve önemi Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
2 Doğal kaynakların sınıflandırılması Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
3 Yenilenebilir doğal kaynakların özellikleri Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
4 Rasyonel kaynak kullanımı ve sürdürülebilr kalkınma Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
5 Sürdürlebilir kalkınma kavramı ve etkileri Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
6 Nüfus artışı ve kaynak kullanımı üzerindeki etkileri Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
7 Doğal kaynak amenajmanı Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav için hazırlık yapılması Yazılı Sınav
9 Gelişmiş ülkelerde doğal kaynak amenajmanı Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
10 Gelişmekte olan ülkelerde doğla kaynak amenajmanı Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
11 Türkiye'de doğal kaynakların amenajmanı ve Yönetimi Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
12 Doğal kaynak ekonomisinin elemanları Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
13 Doğal kaynakların korunması Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
14 Mera amenajmanı Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
15 Biyoçeşitlilik ve nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin amenajmanı Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar