DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dayanıklılık Islahı TBP   454 8 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hakan ÖZKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki ıslahının temel kavram ve prensiplerini öğrenir.
Dersin İçeriği
Bu ders; bitki ıslahının tanımını ve uygulama alanlarını, genel biyolojik kavramları, genetik kaynakları, bitki ıslahında genetik analizleri, kantitatif genetiğe girişi, bitki hücrelerin organizasyonu ve genetik yapılarını, bitki üreme sistemlerini, bitkilerde döllenmeyi düzenleyen mekanizma konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genetik ve bitki ıslahı ile ilgili temel kavramlar hakkında bilir
2) Dayanıklılık ıslahı kavramı ve kapsamı, kalıtım faktörleri ve kaynakları hakkında bilgi sahibidir
3) Abiotik ve biyotik stres faktörlerine karşı dayanıklılığın temel prensipleri hakkında bilgi sahibidir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)