DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kırsal Kalkınma TEP   339 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Necat ÖREN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA NECAT ÖREN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere kırsal alanların ekonomik ve sosyo-kültürel özelliklerini, geri kalmışlık nedenlerini ve giderilmesi yönündeki girişimleri irdeleyebilecekleri, alternatif çözümler üretebilecekleri kuramsal bir altyapı ve analitik düşünebilme yetisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Az gelişmişlik sorunu; Ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları; Geleneksel büyüme ve kalkınma teorileri; Kalkınmanın ölçümü ve az gelişmiş ülkelerin başlıca özellikleri; Kırsal alan ve özellikleri; Kırsal kalkınmanın tanımı, önemi, amaç, ilke ve unsurları; Kırsal kalkınmada tarımın rolü, Kırsal kalkınma politikaları; Küreselleşme ve kırsal kalkınma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Az gelişmişlik sorununu bilir ve tanımlar
2) Geleneksel büyüme ve kalkınma teorilerini sayar ve açıklar
3) Az gelişmiş ülke özelliklerini bilir ve kalkınma kriterlerini sayar
4) Kırsal alan ayrımında kullanılan farklı yaklaşımları bilir ve kır-kent ayrımını yapar
5) Kırsal alanların ve kır toplum yapısının karakteristik özelliklerini sayar ve açıklar
6) Ekonomik, kırsal ve tarımsal kalkınma etkileşimini bilir ve açıklar
7) Kırsal geri kalmışlığın nedenlerini açıklar ve giderilmesi yönündeki mevcut ve alternatif politikaları tartışır
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)