DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sulama ve Drenaj TBP   204 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa ÜNLÜ
Dersi Verenler
Prof.Dr.MUSTAFA ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarla sulama ve drenaj kavramı, önemli ilkeleri, sulama suyu ölçüm teknikleri, sulama suyunun sağlanması, sulamanın programlanmasında kullanılan yaklaşımlar, bitki su tüketimleri, sulama yöntemleri, sistem planlaması ve değerlendirilmesi için gerekli olan ön bilgiler, drenaj etüdleri, yöntemleri ve sulama drenaj ilişkilerini vermektir.
Dersin İçeriği
Sulama ve drenajın tanımları ve önemi , sulama suyu ölçüm teknikleri, sulama suyunun sağlanması, sulamanın programlanması, bitki su tüketim hesapları, sulama yöntemleri, yüzey sulama, yağmurlama ve damla sulama yöntemlerinin temel ilkeleri, sistem planlaması ve değerlendirilmesi için gerekli olan ön bilgiler, drenaj etüdleri, drenaj yöntemleri , su kalitesi ve sulama drenaj ilişkileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci sulama mühendisliğinin temel ilkeleri, drenaj, sulama suyunun sağlanması, sulamanın programlanması gibi temel sulama ve drenaj konularını kavrayabilme yeteneği kazanır.
2) Öğrenci sulama programlamasını, suyun etkin kullanımı ve bunun için alınması gerekli önlemleri kavrar.
3) Öğrenci sulama yöntemleri, sistem planlaması ve değerlendirilmesi için gerekli olan ön bilgileri öğrenir.
4) Öğrenci drenaj sorununu, drenaj belirtilerini, drenaj nedenlerini ve farklı drenaj yöntemlerini öğrenerek alınması gerekli önlemleri kavrar.
5) Öğrenci sulama mühendisliği konusu ile ilgili okuduğu bilimsel makaleleri daha kolay anlayabilir ve sonuçlarını yorumlayabilme yeteneğini kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
X
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
X
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
X
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
X
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
X
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
X
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
X
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
X
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Meslek etiğine saygılı olma.
X
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
X
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sulama ve drenajın gelişimi ve önemi, sulama ve drenajın tanımı, Türkiye'de sulama sorunları. Ders notunun ilgili bölümleri. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Akış ölçme yöntemleri, sulama suyunun sağlanması, su kaynakları, yüzey su kaynakları, yeraltı suyu, pompaj. Ders notunun ilgili bölümleri. Soru-Cevap
Gösteri
3 Sulama gereksinimi ve programlanması, bitki -toprak-atmosfer (iklim) ilişkileri, bitki kök derinliği. Ders notunun ilgili bölümleri. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
4 Bitki büyüme mevsimi uzunluğu, toprağın bileşimi, toprak bünyesi, toprak yapısı, özgül ağırlık, hacim ağırlığı, porozite. Ders notunun ilgili bölümleri. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
5 Toprak suyunun özellikleri, toprak suyunun yararlılığı, toprakta suyun devinimi, sulama gereksinim-iklim ilişkisi ve ödev konularının verilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri ve internetten tarama. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
Ödev
6 Sulama suyu gereksinimi, su tüketiminin (evapotranspirasyon) belirlenmesi, su tüketiminin doğrudan ölçümü, su tüketiminin kestirimi, bitki katsayıları. Ders notunun ilgili bölümleri. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
7 Sulama programının oluşturulması, programlama yaklaşımları, sulama zamanının belirlenmesi, bitki belirteçleri, toprak belirteçleri, su bütçesi tekniği, her sulamada uygulanacak su miktarı. Ders notunun ilgili bölümleri. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 Sulama randımanları, sulama gereksinimi, sulama sistemlerinin projeleme ölçütleri ve ödev konularının verilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri ve internetten tarama. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
Ödev
10 Sulama yöntemleri, sulama yöntemlerinin sınıflandırılması, yüzey sulama yöntemleri, tava sulama, uzun tava (border) sulama, karık yöntemi. Ders notunun ilgili bölümleri. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
11 Yağmurlama sulama yöntemi, yağmurlama sulamanın kullanılabilirliği, yağmurlama sulamanın yararları, yağmurlama sulamanın sakıncaları ve sınırlılıkları. Ders notunun ilgili bölümleri. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
12 Damla sulama yöntemi, damla sulama yönteminin kullanılabilirliği, damla sulama yönteminin potansiyel yararlar, damla sulama yönteminin potansiyel sınırlılıkları, damla sulama sisteminin ögeleri. Ders notunun ilgili bölümleri. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
13 Damla sistemlerinde tıkanmanın denetimi, fertigasyon uygulaması, damla sistemlerinde işletme ve bakım, damla sulama sisteminde sulama suyu gereksinimi, günlük su tüketimi. Ders notunun ilgili bölümleri. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
14 Tarımsal drenaj, drenajın yararları, drenaj belirtileri, drenaj etüdleri. Ders notunun ilgili bölümleri. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Drenaj yöntemleri, yüzey drenaj yöntemleri, toprak altı drenaj yöntemleri, mol drenaj yöntemleri Ders notunun ilgili bölümleri. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yıl sonu sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar