DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çayır Mera Amenajmanı TBP   301 5 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Rüştü HATİPOĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.RÜŞTÜ HATİPOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çayır-mera kavramlarını, çayır-meraların sınıflandırılmasını, çayır-mera amenajmanının tanımını, diğer bili dalları ile ilişkilerini, doğru çayr ve mera kullanımprensiplerini öğrenir.
Dersin İçeriği
Çayır-Mera kavramlarının tanımı, sınıflandırılması, çayır-meraların fnksiyonları, çayır-mera amenajmanının tanımı ve diğer bilim dalları ile ilişkileri, doğru mera ve çayır kullanım prensipleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çayır ve mera kavramlarını bilir
2) Çayır ve mera ekosistemlerinin işlevlerini bilir
3) Ülkemizdeki çayır-mera kaynaklarını, bu kaynakların sorunlarını ve çözüm yollarını bilir
4) Sürdürülebilir mera kullanımının temel prensiplerini bilir
5) Sürdürülebilir çayır kullanımının temel prensiplerini bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çayır-meraların doğal kaynaklar içindeki yeri ve önemi; çayır ve meranın tanımı çayır ve meranın arazide tanıtılması Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
2 Çayır ve meraların sınıflandırılması değişik çayır-mera tiplerinin arazide tanıtılması Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
3 Ülkemizde çayır-mera kaynaklarının durumu Akdeniz bölgesi çayır-meralarında bulunan bitki türlerinin tanıtılması Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
4 Ülkemizde çayır-meraların sorunları, Akdeniz bölgesi çayır-meralarında bulunan bitki türlerinin tanıtılması Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
5 Ülkemiz çayır-meralarının sorunlarının çözümlenmesi için öneriler, Akdeniz bölgesi çayır-meralarında bulunan bitki türlerinin tanıtılması Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
6 Çayır-mera amnejmanının tanımı ve kapsamı, diğer bilim dalları ile ilişkileri. Akdeniz bölgesi çayır-meralarında bulunan bitki türlerinin tanıtılması Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
7 Çayır-mera bitkilerinde büyüme ve gelişme Akdeniz bölgesi çayır-meralarında bulunan bitki türlerinin tanıtılması ve bu konu hakkında ödev verilecektir Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 Çayır-meralarda biçme ve otlatmanın diğer ekosistem ögeleri üzerindeki etkileri Akdeniz bölgesi çayır-meralarında bulunan bitki türlerinin tanıtılması Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
10 Doğal vejetasyonun oluşması Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
11 Vejetasyonun bozulması ve yeniden gelişimi Doğal vejetasyonun bozulma ve yeniden gelişiminin arazide gösterilmesi Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
12 Meraların sürdürülebilir kullanım prensipleri: Uygun otlatma mevsimi ve uygun hayvan cinsi. Akdeniz Bölgesi çayır-meralarında bulunan bitki türlerinin tanıtılması Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
13 Meraların sürdürülebilir kullanım prensipleri: Üniform otlatma ve otlatma kapasitesi. Otlatma kapasitesi ile ilgili problem çözülmesi Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
14 Otlatma sistemleri. Otlatma sistemleri ile ilgili problem çözülmesi Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
15 Çayır ekosistemlerinin sürdürülebilir kullanım prensipleri. Akdeniz bölgesindeki çayırlarda bulunan bitki türlerinin arazide tanıtılması. Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar