DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çayır-meraların doğal kaynaklar içindeki yeri ve önemi; çayır ve meranın tanımı çayır ve meranın arazide tanıtılması Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
2 Çayır ve meraların sınıflandırılması değişik çayır-mera tiplerinin arazide tanıtılması Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
3 Ülkemizde çayır-mera kaynaklarının durumu Akdeniz bölgesi çayır-meralarında bulunan bitki türlerinin tanıtılması Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
4 Ülkemizde çayır-meraların sorunları, Akdeniz bölgesi çayır-meralarında bulunan bitki türlerinin tanıtılması Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
5 Ülkemiz çayır-meralarının sorunlarının çözümlenmesi için öneriler, Akdeniz bölgesi çayır-meralarında bulunan bitki türlerinin tanıtılması Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
6 Çayır-mera amnejmanının tanımı ve kapsamı, diğer bilim dalları ile ilişkileri. Akdeniz bölgesi çayır-meralarında bulunan bitki türlerinin tanıtılması Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
7 Çayır-mera bitkilerinde büyüme ve gelişme Akdeniz bölgesi çayır-meralarında bulunan bitki türlerinin tanıtılması ve bu konu hakkında ödev verilecektir Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 Çayır-meralarda biçme ve otlatmanın diğer ekosistem ögeleri üzerindeki etkileri Akdeniz bölgesi çayır-meralarında bulunan bitki türlerinin tanıtılması Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
10 Doğal vejetasyonun oluşması Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
11 Vejetasyonun bozulması ve yeniden gelişimi Doğal vejetasyonun bozulma ve yeniden gelişiminin arazide gösterilmesi Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
12 Meraların sürdürülebilir kullanım prensipleri: Uygun otlatma mevsimi ve uygun hayvan cinsi. Akdeniz Bölgesi çayır-meralarında bulunan bitki türlerinin tanıtılması Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
13 Meraların sürdürülebilir kullanım prensipleri: Üniform otlatma ve otlatma kapasitesi. Otlatma kapasitesi ile ilgili problem çözülmesi Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
14 Otlatma sistemleri. Otlatma sistemleri ile ilgili problem çözülmesi Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
15 Çayır ekosistemlerinin sürdürülebilir kullanım prensipleri. Akdeniz bölgesindeki çayırlarda bulunan bitki türlerinin arazide tanıtılması. Konunun ders kitabı ve kaynak kitaplardan okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar