DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğal kaynakların tanımı ve önemi Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
2 Doğal kaynakların sınıflandırılması Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
3 Yenilenebilir doğal kaynakların özellikleri Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
4 Rasyonel kaynak kullanımı ve sürdürülebilr kalkınma Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
5 Sürdürlebilir kalkınma kavramı ve etkileri Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
6 Nüfus artışı ve kaynak kullanımı üzerindeki etkileri Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
7 Doğal kaynak amenajmanı Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav için hazırlık yapılması Yazılı Sınav
9 Gelişmiş ülkelerde doğal kaynak amenajmanı Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
10 Gelişmekte olan ülkelerde doğla kaynak amenajmanı Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
11 Türkiye'de doğal kaynakların amenajmanı ve Yönetimi Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
12 Doğal kaynak ekonomisinin elemanları Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
13 Doğal kaynakların korunması Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
14 Mera amenajmanı Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
15 Biyoçeşitlilik ve nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin amenajmanı Ders konusunun ders notundan okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar