DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Eser Yazım ve Sunum Teknikler ZMS   430 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tacettin YAĞBASANLAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.TACETTİN YAĞBASANLAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel ve teknik bilgiler hazırlamak ve etkili şekilde sunar, belge ve sunulara biçim verir.
Dersin İçeriği
Bilim ve araştırmanın tanımlanması, literatür tarama, sözlü sunum hazırlama, poster hazırlama, tez yazımına giriş

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler bilimsel araştırmanın tanımını öğrenir
2) Öğrenciler akademik dergilerin yapısı ve işleyişini öğrenirler.
3) Öğrenciler bilimsel kongreler hakkında bilgi alırlar
4) Kongre, çalıştay, sempozyum gibi bilimsel toplantı türlerini öğrenirler.
5) Poster hazırlama ve sunmayı öğrenirler
6) Makale yazımında başlık, anahtar kelime ve özet oluşturmayı öğrenirler
7) Bilimsel bir makalede özet yazmayı öğrenirler
8) Makalede giriş bölümünü yazmayı öğrenirler
9) Makalede materyal ve yöntem bölümünü yazmayı öğrenirler
10) Sonuçlar ve tartışma bölümünü yazmayı öğrenirler
11) Kaynaklar listesi oluşturmayı öğrenirler
12) Sunum hazırlarken dikkat edilmesi gereken konuları öğrenirler
13) Etkili bir sunum içerisindeki bölümleri öğrenirler.
14) Araştırma sonuçları ve bulguların sunumunu öğrenirler.
15) Etkili bir sunuda, soru cevap kısmını öğrenirler.