DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Bitkileri Islahı TBP   411 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tacettin YAĞBASANLAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.TACETTİN YAĞBASANLAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HAKAN ÖZKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki ıslahının temel kavram ve prensiplerini öğrenir
Dersin İçeriği
Bu ders; bitki ıslahının tanımını ve uygulama alanlarını, genel biyolojik kavramları, genetik kaynakları, bitki ıslahında genetik analizleri, kantitatif genetiğe girişi, bitki hücrelerin organizasyonu ve genetik yapılarını, bitki üreme sistemlerini, bitkilerde döllenmeyi düzenleyen mekanizma konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki ıslahının tanımını kavrar
2) Bitki ıslahının uygulama alanlarını öğrenir
3) Tarla bitkilerinde evrimini ve evcilleşmeyi öğrenir
4) Bitki ıslahı ve genetiğinin prensiplerini kavrar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki ıslahının önemi ve tarihi geçmişi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
2 Genel biyolojik kavramlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
3 Bitki ıslahı için bitki gen kaynaklarının önemi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
4 Bitki ıslahında genetik varyasyon kaynakları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
5 Kalitımın mekanizması ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
6 Mendel kanunları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
7 Kantitatif kalıtım Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Heterosisin genetik temelleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
10 Bitkilerde üreme sistemleri - I Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
11 Bitkilerde üreme sistemleri - I Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
12 Bitkilerde üreme sistemleri - II Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
13 Bitkilerde döllenmeyi düzenleyen mekanizmalar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
14 Uyuşmazlık Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
15 Kısırlık Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar