DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Botanik 2 TBP   126 2 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Burak KOÇAK
Dersi Verenler
Arş.Gör.Burak KOÇAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere bitki fizyolojisinin tanımı ve günümüzdeki önemi, canlılarla cansızlar arasındaki farklar,fizyolojinin kısımlarının öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
Bu derste metabolizma fizyolojisi, fotosentez, solunum, büyüme ve gelişme fizyolojisi ve hareket fizyolojisi anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Canlı ve cansızların farkını algılar.
2) Bitki metabolizmasının kavrar.
3) Suyun özelliklerini ve metabolizmasını algılar.
4) Bitkilerin daha verimli yetişmeleri için gerekli temel bilgileri kazanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki sistematiğinin tanıtılması Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
2 Gymnosperm ve angispermlere ait familyaların, genusların ve türlerin anlatılması Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
3 Bitki yapısındaki organik bileşikler: Karbohidratlar (monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler ve bunların tayini) Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
4 Bitki yapısındaki organik bileşikler: Proteinler ve tayin yöntemleri Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
5 Bitki yapısındaki organik bileşikler: Lipidler (gerçek ve eterik yağların tayini) Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
6 Esas elementlerin bitkilerdeki spesifik işlevleri Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
7 Bitkilerde su metabilzması Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
8 Ara Sınav yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Bitkilerde su metabilzması Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
10 Bitkilerin besin elementlerini alması Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
11 Bitkilerin besin elementlerini alması Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
12 Bitkilerde su, mineral tuzlar ve organik bileşiklerin taşınması Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
13 Bitkilerde su, mineral tuzlar ve organik bileşiklerin taşınması Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
14 Fotosentez ve solunum Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
15 Büyüme ve gelişme fizyolojisi Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar