DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki sistematiğinin tanıtılması Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
2 Gymnosperm ve angispermlere ait familyaların, genusların ve türlerin anlatılması Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
3 Bitki yapısındaki organik bileşikler: Karbohidratlar (monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler ve bunların tayini) Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
4 Bitki yapısındaki organik bileşikler: Proteinler ve tayin yöntemleri Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
5 Bitki yapısındaki organik bileşikler: Lipidler (gerçek ve eterik yağların tayini) Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
6 Esas elementlerin bitkilerdeki spesifik işlevleri Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
7 Bitkilerde su metabilzması Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
8 Ara Sınav yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Bitkilerde su metabilzması Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
10 Bitkilerin besin elementlerini alması Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
11 Bitkilerin besin elementlerini alması Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
12 Bitkilerde su, mineral tuzlar ve organik bileşiklerin taşınması Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
13 Bitkilerde su, mineral tuzlar ve organik bileşiklerin taşınması Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
14 Fotosentez ve solunum Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
15 Büyüme ve gelişme fizyolojisi Ders notu, kitaplar, tablolar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar