DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yağ Bitkileri TBP   460 8 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri Sezer SİNAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.SALİHA KIRICI1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.LEYLA SEZEN TANSI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çiftliklerde; çiftlik yerinin seçimi, tarla ürünlerinin üretilmesinde iş planlaması, uygun tarım tekniklerinin seçimi, depolama teknikleri, ekim nöbeti uygulamaların ın belirlenmesi, bilgisayarda üretim tekniklerinin takibi, üretilen ürünlerin pazarlama standartlarının oluşturulmasını öğrenir.
Dersin İçeriği
Çiftliklerde; çiftlik yerinin seçimi, tarla ürünlerinin üretilmesinde iş planlaması, uygun tarım tekniklerinin seçimi, ekim nöbeti uygulamalarının belirlenmesi. Depolama teknikleri ve bilgisayarda üretim tekniklerinin takibinin yapılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yağ bitkilerinin Türkiye ve dünyadaki önemini bilir
2) Yağ bitkileri ile ilgili ülkesel üretim projeleri hazırlar
3) Yağ bitkilerinin üretim teknikleri konusunda çiftçilere bilgiler aktarır
4) Yağ bitkileri üretiminde karşılaşılan problemlere çözümler getirir
5) Yağ bitkileri ıslahı konusunda bilgi sahibi olur
6) Yağ bitkilerinin tohumluk üretimini yapar
7) Yağ bitkilerinde üretim artışı sağlayacak uygulamaları geliştirir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkisel yağlar ve önemi. Üretim ve tüketim durumları ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Soya yetiştirme tekniği Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Soya yetiştirme tekniği Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Yerfıstığı yetiştirme tekniği Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Yerfıstığı yetiştirme tekniği Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Susam yetiştirme tekniği Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Susam yetiştirme tekniği Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Ayçiçeği yetiştirme tekniği Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Ayçiçeği yetiştirme tekniği Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Kolza yetiştirme tekniği Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Kolza yetiştirme tekniği Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Aspir yetiştirme tekniği Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Jojoba, Yağ Şalgamı, Hint Yağı,Lesquerella, Crambe, Pelemir, Limnanthes alba yetiştirme tekniği Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Hardal türleri ( Beyaz hardal, Siyah hardal, Kahverengi hardal), Izgın, Ketencik yetiştirme tekniği Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar