DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yağ Bitkileri TBP   460 8 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri Sezer SİNAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.SALİHA KIRICI1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.LEYLA SEZEN TANSI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çiftliklerde; çiftlik yerinin seçimi, tarla ürünlerinin üretilmesinde iş planlaması, uygun tarım tekniklerinin seçimi, depolama teknikleri, ekim nöbeti uygulamaların ın belirlenmesi, bilgisayarda üretim tekniklerinin takibi, üretilen ürünlerin pazarlama standartlarının oluşturulmasını öğrenir.
Dersin İçeriği
Çiftliklerde; çiftlik yerinin seçimi, tarla ürünlerinin üretilmesinde iş planlaması, uygun tarım tekniklerinin seçimi, ekim nöbeti uygulamalarının belirlenmesi. Depolama teknikleri ve bilgisayarda üretim tekniklerinin takibinin yapılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yağ bitkilerinin Türkiye ve dünyadaki önemini bilir
2) Yağ bitkileri ile ilgili ülkesel üretim projeleri hazırlar
3) Yağ bitkilerinin üretim teknikleri konusunda çiftçilere bilgiler aktarır
4) Yağ bitkileri üretiminde karşılaşılan problemlere çözümler getirir
5) Yağ bitkileri ıslahı konusunda bilgi sahibi olur
6) Yağ bitkilerinin tohumluk üretimini yapar
7) Yağ bitkilerinde üretim artışı sağlayacak uygulamaları geliştirir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)