DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yemeklik Tane Baklagiller TBP   406 8 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Adem Emin ANLARSAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.ADEM EMİN ANLARSAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yemeklik tane baklagillerin, vejetatif ve generatif özellikleri, adaptasyonu, ve tarımı konularını öğrenir
Dersin İçeriği
1. Yemeklik tane baklagillerin önemi, tanıtımı ve yetiştiriciliğine ilişkin konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yemeklik tane baklagillerin tarımdaki yeri ve önemini bilir
2) Sınıflandırılmasını bilir
3) Bitkisel özelliklerini bilir
4) Adaptasyonunu bilir
5) Yetiştirme tekniğini bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yemeklik tane baklagillerin dünya ve ülkemizdeki yeri ve önemi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
2 Fasulyenin sınıflandırılması,bitkisel özellikleri,iklim ve toprak istekleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
3 Kuru fasulye üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
4 Nohutun sınıflandırılması,bitkisel özellikleri,iklim ve toprak istekleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
5 Nohut üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
6 Mercimek bitkisinin sınıflandırılması,bitkisel özellikleri,iklim ve toprak istekleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
7 Mercimek üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
8 Ara Sınav Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
9 Kuru bakla üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
10 Ara sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
11 Bezelyenin sınıflandırılması,bitkisel özellikleri,iklim ve toprak istekleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
12 Kuru bezelye üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
13 Börülcenin sınıflandırılması,bitkisel özellikleri,iklim ve toprak istekleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
14 Kuru börülce üretiminde ekim, bakım ve hasat teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
15 Yemeklik tane baklagillerde kalite Ders ile ilgili bilgilerin okunması Gösteri
Tartışma
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar