DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Buğdaygil Yem Bitkileri TBP   408 8 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Veyis TANSI
Dersi Verenler
Prof. Dr.VEYİS TANSI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
buğdaygil yembitkisi yetiştiriciliği, serin ve sıcak mevsim yembitkileri tanımlanmasını ve yetiştirme teknikleri ve değerlendirme tekniklerini kavrar
Dersin İçeriği
Buğdaygil yembitkileinin önemi, tanımlanması,ve yetiştiriciliği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yem Bitkilerinin tarımsal üretimdeki yeri ve önemini
2) bölgelerinde yetiştirilecek türlerinin seçimini, yetiştirilmesi ve amenajmanını
3) hayvansal üretim yapacak işletmelerin yem gereksinmelerini sağlayacak şekilde üretim planları yapmak ve programlar geliştirme yeteneğini kavramış olacaklardır
4) serin ve sıcak mevsim yembitkilerini tanımlanması
5) yembitkileri tarımı
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı ders içeriğinin tartışılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Buğdaygil yem bitkileri kültürünün önemi, tarihçesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Buğdaygil yem bitkilerinin bitkisel özelliklerinin tanıtılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Buğdaygil yem bitkilerinin sınıflandırılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Buğdaygil yem bitkileri fizyolojisi ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Yem bitkileri ve iklim istekleri ve etkileri (ışık,sıcaklık, yağış) Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Yem bitkileri yetiştirme; tarla hazırlığı, ekim Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav sınav Anlatım
Gösteri
Yazılı Sınav
9 Yem bitkileri yetiştirme; tarla hazırlığı, gübreleme, biçim Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 hasat zamanı ve tarlada kurutma ön okuma Bireysel Çalışma
11 Serin mevsim buğdaygil yem bitkileri; tek yıllıklar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Serin mevsim buğdaygil yem bitkileri;çok yıllıklar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Sıcak mevsim buğdaygil yem bitkileri; tek yıllıklar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Sıcak mevsim buğdaygil yem bitkileri;çok yıllıklar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Yerel çayır meralara inceleme gezizi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final snavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar