DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İklim Bilgisi TBP   134 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdullah Nafi BAYTORUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ABDULLAH NAFİ BAYTORUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İklimi oluşturan sıcaklık, yağış, nem, rüzgar vb. tüm parametreleri derinlemesine incelemek
Dersin İçeriği
Meteoroloji, Atmosfer, Enerji, Isı ve Sıcaklık, Buharlaşma, Nem, Yoğunlaşma, Yağış, Hava Basıncı, Rüzgarlar, Hava Kütleleri, Cepheler, Küresel İklim, Tarım ve Meteoroloji

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenilemeyi öğrenir.
2) Sulama şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarına ilişkin faaliyetleri planlar; izleme ve değerlendirilmesine yönelik proje formülasyonları geliştirir, sulama şebekelerini işletmeyi öğrenir.
3) Toprak -Bitki -Su ilişkileri ve toprağın mühendislik özelliklerini kullanarak sulama programlarını geliştirir ve uygulamayı öğrenir.
4) Atık sular, drenaj suları, yüzey akış suları, arıtılmış atık sular gibi geleneksel olmayan suların çevreyi olumsuz yönde etkilemeden yeniden kullanılması için stratejiler geliştirir ve uygular, suların sulamaya uygunluğu ve tuzlu alkali toprakların ıslahı
5) Toprak su yapıları, hayvan barınakları, depo yapıları ile bitkisel üretim yapılarının projelerini hazırlar. Statik, mukavemet yönünden analiz eder. Yapımda kullanılacak malzeme özelliklerini belirler, malzemeler ile ilgili testleri yapmayı öğrenir.
6) Bitkisel üretim yapılarını tasarlar, çevre içi koşulları denetler ve işletir; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlamayı öğrenir.
7) Tarım alanlarında drenaj etütlerini yapar; drenaj sistemlerini planlar, projelerini hazırlar ve uygulamasını yapar; kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, test eder ve rapor hazırlamayı öğrenir.
8) Toprak ve su koruma (erozyon) ve su hasadı konularında sorunları ortaya koyar, proje hazırlar ve uygulamayı öğrenir.
9) Gölet ve küçük barajları tasarlar projeler geliştirir. Entegre havza yönetimi kapsamında kuraklık ve taşkın eylem planlarını hazırlar uygulamayı öğrenir.
10) Bağımsız Çalışabilir ve Sorumluluk Almayı kazanır.
11) Sürdürülebilir tarımsal üretim ve su kaynaklarının korunması amaçlarına uygun su yönetimi stratejilerini geliştirir ve uygulamayı öğrenir.
12) Sulama sistemlerinin mühendislik tasarımını ve aplikasyonunu yapar; bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin testini yapar ve rapor hazırlamayı öğrenir.
13) Arazi toplulaştırma projeleri hazırlar, uygular. Tarla içi geliştirme hizmetlerini gerçekleştirir. Kırsal kalkınma projelerini hazırlar ve uygulamayı öğrenir.
14) Sürdürülebilir tarımsal üretim için pratik, etkin çözümler üretmeyi öğrenir.
15) Temel mühendislik, temel tarım mühendisliği ile tarımsal yapılar ve sulama mühendisliği bilgilerini kullanarak toprak, su gibi doğal kaynaklarını korunması amacıyla projeler geliştirir ve toplum yararına sunma yeteneğini kazanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 METEOROLOJİ: Meteorolojinin Tanımı ve Tarihi; Meteorolojinin Alt Dalları; Meteorolojik Gözlemler Ders notlarının incelenmesi Anlatım
2 ATMOSFER: Atmosferin Bileşimi ve Katmanları Ders notlarının incelenmesi Anlatım
3 ENERJİ, SICAKLIK ve ISI: Sıcaklık ve Isı; Isı İletimi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
4 ENERJİ, SICAKLIK ve ISI: Isı Dengesi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
5 GÜNLÜK ve MEVSİMLİK SICAKLIK: Mevsimlerin Oluşması; Günlük Sıcaklık Değişimleri Ders notlarının incelenmesi Anlatım
6 GÜNLÜK ve MEVSİMLİK SICAKLIK: Sıcaklığı Etkileyen Etmenler; Hava Sıcaklığı ve Hissedilen Sıcaklık; Sıcaklığın Ölçülmesi ve Termometreler Ders notlarının incelenmesi Anlatım
7 BUHARLAŞMA ve NEM: Buharlaşma; Nem Ders notlarının incelenmesi Anlatım
8 Ara Sınav Ders notlarının incelenmesi Yazılı Sınav
9 YAĞIŞ: Yağışın Oluşumu ve Tipleri; Yağışı Etkileyen Etmenler; Yağış Biçimleri; Yağışın Şiddeti ve Sıklığı; Kuraklık ve İfadesi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
10 YAĞIŞ: Yağışın Oluşumu ve Tipleri; Yağışı Etkileyen Etmenler; Yağış Biçimleri; Yağışın Şiddeti ve Sıklığı; Kuraklık ve İfadesi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
11 Bulut ve çeşitleri Ders notlarının incelenmesi Anlatım
12 HAVA BASINCI ve RÜZGARLAR: Atmosferin Basıncı ve Ölçümü; İzobar Haritaları ve Basınç Merkezleri; Rüzgar Ders notlarının incelenmesi Anlatım
13 HAVA KÜTLELERİ, CEPHELER ve HAVA TAHMİNİ: Hava Kütleleri; Cepheler; Hava Tahminlerinin Yapılması Ders notlarının incelenmesi Anlatım
14 KÜRESEL İKLİM: İklim Türleri; İklim Değişmesi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
15 TARIM VE METEOROLOJİ: İklim Etmenleri; İklim Etmenleri ve Erozyon; İklim ve Bitki; Fenolojik Gözlemler; Sıcaklık ve Bitki Ders notlarının incelenmesi Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının incelenmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar