DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Ekonomisi BBT   202 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.DİLEK BOSTAN BUDAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonominin temel ilkelerinin tarımda karşılaşılan sorunlara uygulanmasıyla bu sorunlara çözüm bulunması; tarım ve tarıma dayalı işletmelerde faaliyet sonuçlarının yorumlanması, değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği
Tarım ekonomisine ilişkin temel konu ve kavramlar. Tarımın gelişim süreci. Tarım sektörü ve bu sektör malları özellikleri. Tarım ve ekonomik gelişme. Dünyada ve Türkiyede durum. Tarım ekonomisinde başlıca kavram ve prensipler. Tarımsal üretim faktörleri ve özellikleri. Tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonucu ve analizi. İşletme bilançolarının hazırlanması ve analizi.Tarım işletmelerinin yönetimi. Tarımsal pazarlama. Tarım ve gıda politikaları. Tarımda örgütlenme ve kooperatifçilik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal üretimin ayırt edici temel özelliklerini tanımlayabilir
2) Tarım sektörünün ulusal ekonomideki yeri ve diğer sektörlerle etkileşimi ve ekonomik gelişmeye katkılarını değerlendirebilir
3) Ekonominin temel kavram ve araçlarını kullanarak tarım sektöründe karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak ekonomik ilkelere dayalı fikir yürütme becerisinin kazanır,
4) Tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan başlıca ölçütleri tanımlayabilir, karşılaştırabilir
5) Tarım sektöründe ürünlerin tarladan tüketiciye giderken geçtiği aşamaları, bu aşamalar arasındaki ilişkileri, bunlar üzerinde etkili başlıca faktörleri bilir.
6) Tarımsal üretimin ayırt edici temel özelliklerini tanımlayabilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım ekonomisine giriş; tanımlar, işlevler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Tarımsal faaliyet, ürün ve piyasaların ayırt edici özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Tarımsal faaliyet, ürün ve piyasaların ayırt edici özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Tarım sektörünün ulusal ekonomiye katkıları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Tarım sektörünün ulusal ekonomiye katkıları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Tarım ekonomisinde başlıca ekonomik ilkeler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Tarım ekonomisinde başlıca ekonomik ilkeler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Üretim faktörleri (toprak, sermaye) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Üretim faktörleri (emek-girişimcilik); tarımsal finansman, yönetim Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Tarımsal işletmecilikte yıllık faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Tarımsal işletmecilikte yıllık faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Tarımsal pazarlama Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Tarımda örgütlenmenin önemi; örgütlenme çeşitleri, kooperatifler, ilkeleri, çeşitleri, görevleri, sorunları ve geçirdiği değişimler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Tarım politikası Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
16-17 Final Sınavı Tüm ders notu ve kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar