DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Ekonomisi BBT   202 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.DİLEK BOSTAN BUDAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonominin temel ilkelerinin tarımda karşılaşılan sorunlara uygulanmasıyla bu sorunlara çözüm bulunması; tarım ve tarıma dayalı işletmelerde faaliyet sonuçlarının yorumlanması, değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği
Tarım ekonomisine ilişkin temel konu ve kavramlar. Tarımın gelişim süreci. Tarım sektörü ve bu sektör malları özellikleri. Tarım ve ekonomik gelişme. Dünyada ve Türkiyede durum. Tarım ekonomisinde başlıca kavram ve prensipler. Tarımsal üretim faktörleri ve özellikleri. Tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonucu ve analizi. İşletme bilançolarının hazırlanması ve analizi.Tarım işletmelerinin yönetimi. Tarımsal pazarlama. Tarım ve gıda politikaları. Tarımda örgütlenme ve kooperatifçilik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal üretimin ayırt edici temel özelliklerini tanımlayabilir
2) Tarım sektörünün ulusal ekonomideki yeri ve diğer sektörlerle etkileşimi ve ekonomik gelişmeye katkılarını değerlendirebilir
3) Ekonominin temel kavram ve araçlarını kullanarak tarım sektöründe karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak ekonomik ilkelere dayalı fikir yürütme becerisinin kazanır,
4) Tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan başlıca ölçütleri tanımlayabilir, karşılaştırabilir
5) Tarım sektöründe ürünlerin tarladan tüketiciye giderken geçtiği aşamaları, bu aşamalar arasındaki ilişkileri, bunlar üzerinde etkili başlıca faktörleri bilir.
6) Tarımsal üretimin ayırt edici temel özelliklerini tanımlayabilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)