DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sulama * BBT   213 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Semih Metin SEZEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEMİH METİN SEZEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sulama sistemleri konusunda temel bilgileri öğrencilere aktarmak, anılan sistemlerin tasarım ilkelerini irdelmek, tarımda su kullanım randımanını artırmanın yollarını öğreterek uygulamada su tasarrufu sağlayan sulama sistemlerinin tasarımı için gerekli altyapıyı oluşturmaktır.
Dersin İçeriği
Sulamanın önemi ve tarihçesi; toprak-bitki-atmosfer-su ilişkileri, evapotranpirasyon, bitki su gereksinimi, sulama suyu gereksinimi, sulama randımanları, sulama sistemi kapasitesi, sulama sistemeleri, basınçlı sulama sistemleri, damla, yağmurlama, hareketli yağmurlama sistemleri, yüzey sulama sistemleri, tava, border, karık, alternatif karık, fasılalı sulama, sulama programlaması, pompaj, fertigasyon, sulama otomasyon ilkeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sulamanın tanımı, önemi, tarihçesi ön okuma
2 Toprak-bitki-su-atmosfer ilişkileri ön okuma
3 Evapotranspirasyon ön okuma
4 Bitki su gereksinimi ön okuma
5 Sulama suyu gereksinimi ön okuma
6 Sulama randımanları ön okuma
7 Sulama sistemleri ön okuma
8 Ara Sınav
9 Basınçlı sulama sistemleri ön okuma
10 Damla sulama sistemleri ön okuma
11 Yağmurlama sulama sistemleri ön okuma
12 Center-pivot, doğrusal hareketli yağmurlama sistemleri ön okuma
13 Sulama programlaması ön okuma
14 Toprağı esas alan; bitkiyi esas alan, iklimi esas alan sulama programlama teknikleri ön okuma
15 Pompaj ve Fertigasyon, otomasyon ön okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar