DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Kalitesi ve Tuzluluk * TYP   339 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa ÜNLÜ
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su niteliğinin toprak ve bitki üzerindeki etkileri ile ilgili temel bilgilerin anlaşılması, tuzlu sulama koşullarında, arazileri daha ileri bir bozulmadan korumak için mevcut sulama sistemlerinin geliştirilmesi ve ortaya çıkacak tuzluluk ve sodyumluluk gibi sorunların çözülmesine ilişkin gerekli yaklaşımları kapsamaktadır.
Dersin İçeriği
Tarımsal tuzluluğun doğası ve kapsamı; sulama suyu analizleri ve sınıflaması, bitki, su ve toprak tuzluluğu ilişkileri, bitki kök bölgesinde su ve tuz dengesi, yıkama gereksinimi, tuzluluk sorunu ve giderilmesi, tuzlu-sodyumlu toprakların iyileştirilmesi, su kaynaklarının kirlenmesi ve geleneksel olmayan suların kullanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal tuzluluğun doğası ve kapsamı, tuzluluk ögeleri, tuzluluk ölçütleri, tarımsal tuzluluk sorununun yaygınlığı,su ve toprak özelliklerinin tuzluluk sorununa etkisi. Ders notunun ilgili bölümleri
2 Sulama suyu analizleri ve sınıflaması, su örneklerinin alınması sulama suyu analizleri ve hesaplamalar, sulama suyu analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, ödev konularının verilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri
3 Sulama sularının sınıflandırılması, kimyasal içeriğe göre yapılan sınıflandırmalar, çevresel etkiye göre yapılan sınıflandırmalar, sulama suyu sınıflaması ve ödev konularının verilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları ve internetten tarama
4 Bitki, su ve toprak tuzluluğu ilişkileri, tuzluluk ve yaşam, tuzluluğun bitki gelişmesine etkileri, ozmotik etki, özel iyonların etkileri, toksik etki. Ders notunun ilgili bölümleri
5 Bitkilerde Tuza Dayanıklılığı Artıran Denetim Sistemleri, Tuzluluk ve Bitkisel Verim İlişkileri, Su Niteliğinin Toprak, Sulama ve Tuzluluk İlişkileri. Ders notunun ilgili bölümleri
6 Bitki kök bölgesinde su ve tuz dengesi, tuzluluk ve drenaj, tek katmanlı toprak profilinde su ve tuz dengesi, bitki kök bölgesinde su-tuz dengesi. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları
7 Kılcal yükselişin süzülme ve sulama üzerine etkisi, dört katmanlı toprak profilinde tuz dengesi, yıkama gereksinimi ve ödev konularının verilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri
8 Ara sınav Ara sınav
9 Yıkama gereksiniminin sulamada kullanılması, yıkama suyunun drenajda kullanılması, yıkama zamanı, yıkama randımanı. Ders notunun ilgili bölümleri
10 Tuzluluk sorunu ve giderilmesi, tuzlu topraklar, sodyumlu topraklar, tuzlu-sodyumlu topraklar, borlu topraklar. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları
11 Tuzlu ve sodyumlu toprakların tanınması, sorunlu toprakların iyileştirilmesi, tuzlu toprakların iyileştirilmesi, yıkama, yıkama yöntemleri, yıkama suyu. Ders notunun ilgili bölümleri
12 Borlu toprakların iyileştirilmesi, sodyumlu toprakların iyileştirilmesi, iyileştirici maddelerin uygunluk dereceleri, sodyumlu topraklarda iyileştiriciler ve ödev konularının verilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları
13 Tuzlu-sodyumlu toprakların iyileştirilmesi, tarla denemelerinin düzenlenmesi, toplam çözünebilen tuzların yıkanması, sodyumluluğun giderilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri
14 Su kaynaklarının kirlenmesi ve geleneksel olmayan suların kullanılması, su kaynaklarının kirlenmesi, evsel ve endüstriyel atıklarla kirlenme. Ders notunun ilgili bölümleri
15 Çevre kirliliği ile ilgili yasal düzenlemeler, yasa ve yönetmelikler, geleneksel olmayan suların kullanılması, atık suların kullanılması. Ders notunun ilgili bölümleri
16-17 Yıl Sonu Sınavı Yıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar