DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal tuzluluğun doğası ve kapsamı, tuzluluk ögeleri, tuzluluk ölçütleri, tarımsal tuzluluk sorununun yaygınlığı,su ve toprak özelliklerinin tuzluluk sorununa etkisi. Ders notunun ilgili bölümleri
2 Sulama suyu analizleri ve sınıflaması, su örneklerinin alınması sulama suyu analizleri ve hesaplamalar, sulama suyu analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, ödev konularının verilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri
3 Sulama sularının sınıflandırılması, kimyasal içeriğe göre yapılan sınıflandırmalar, çevresel etkiye göre yapılan sınıflandırmalar, sulama suyu sınıflaması ve ödev konularının verilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları ve internetten tarama
4 Bitki, su ve toprak tuzluluğu ilişkileri, tuzluluk ve yaşam, tuzluluğun bitki gelişmesine etkileri, ozmotik etki, özel iyonların etkileri, toksik etki. Ders notunun ilgili bölümleri
5 Bitkilerde Tuza Dayanıklılığı Artıran Denetim Sistemleri, Tuzluluk ve Bitkisel Verim İlişkileri, Su Niteliğinin Toprak, Sulama ve Tuzluluk İlişkileri. Ders notunun ilgili bölümleri
6 Bitki kök bölgesinde su ve tuz dengesi, tuzluluk ve drenaj, tek katmanlı toprak profilinde su ve tuz dengesi, bitki kök bölgesinde su-tuz dengesi. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları
7 Kılcal yükselişin süzülme ve sulama üzerine etkisi, dört katmanlı toprak profilinde tuz dengesi, yıkama gereksinimi ve ödev konularının verilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri
8 Ara sınav Ara sınav
9 Yıkama gereksiniminin sulamada kullanılması, yıkama suyunun drenajda kullanılması, yıkama zamanı, yıkama randımanı. Ders notunun ilgili bölümleri
10 Tuzluluk sorunu ve giderilmesi, tuzlu topraklar, sodyumlu topraklar, tuzlu-sodyumlu topraklar, borlu topraklar. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları
11 Tuzlu ve sodyumlu toprakların tanınması, sorunlu toprakların iyileştirilmesi, tuzlu toprakların iyileştirilmesi, yıkama, yıkama yöntemleri, yıkama suyu. Ders notunun ilgili bölümleri
12 Borlu toprakların iyileştirilmesi, sodyumlu toprakların iyileştirilmesi, iyileştirici maddelerin uygunluk dereceleri, sodyumlu topraklarda iyileştiriciler ve ödev konularının verilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri, laboratuvar uygulamaları
13 Tuzlu-sodyumlu toprakların iyileştirilmesi, tarla denemelerinin düzenlenmesi, toplam çözünebilen tuzların yıkanması, sodyumluluğun giderilmesi. Ders notunun ilgili bölümleri
14 Su kaynaklarının kirlenmesi ve geleneksel olmayan suların kullanılması, su kaynaklarının kirlenmesi, evsel ve endüstriyel atıklarla kirlenme. Ders notunun ilgili bölümleri
15 Çevre kirliliği ile ilgili yasal düzenlemeler, yasa ve yönetmelikler, geleneksel olmayan suların kullanılması, atık suların kullanılması. Ders notunun ilgili bölümleri
16-17 Yıl Sonu Sınavı Yıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar