DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Kimyası * BBT   396 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Selim EKER
Dersi Verenler
Prof. Dr.SELİM EKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere toprakların temel kimyasal bileşenleri ve özelliklerini tanıtmak ve bu özelliklerle toprak verimliliği - özellikle besin elementleri arasındaki ilişkileri kimyasal bir perspektif içerisinde kavramasını sağlayacak bilgileri vermektir.
Dersin İçeriği
Yerkabuğunun element bileşimi, birincil ve ikincil mineraller, toprak oluşturan faktörler- pedojenik rejimler. Toprak oluşturan tepkimeler, karbonat dengesi-kalsit içeren sistemler. İyon değişimi, katyon değişim kapasitesi, iyon dağılımı, baz doygunluğu. Azot, fosfor, potasyum ve mikroelement dengeleri. Toprak organik maddesi- hümik ve fülvik fraksiyonlar. Toprak kolloidlerinin yapıları, yüzey özellikleri ve besin elementi adsorpsiyonundaki işlevleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yerkabuğunun kimyasal bileşimi, kayaçlar, birincil ve ikincil mineraller ön okuma
2 Toprak oluşturan faktörler (kimyasal etkiler) ön okuma
3 Pedojenik rejimler (kimyasal etkiler) ön okuma
4 Toprak oluşturan kimyasal tepkimeler ön okuma
5 Karbonat dengesi, kalsit içeren sistemler ön okuma
6 Toprağın katı, sıvı ve gaz fazları arasındaki madde transferi, entansite ve kapasite ilişkileri. Mineral çözünürlük dengesi - toprak çözeltisinde besin elementi konsantrasyonları ön okuma
7 Mineral çözünürlük dengesi (devam) ön okuma
8 Ara sınav Genel çalıma
9 Toprak kolloidleri - kil mineralleri - yüzey özellikleri ön okuma
10 Elektrik çift tabaka, iyon değişimi ön okuma
11 Katyon değişim kapasitesi, iyon dağılımı, baz doygunluğu ön okuma
12 Potasyum dengesi- kil mineralleri, potasyum fiksasyonu ön okuma
13 Topraklarda azot dengesi: azotun oksidasyon sayıları, mineralizasyon-amonifikasyon, nitrifikasyon, ön okuma
14 Topraklarda azot dengesi (devam): assimilatif ve dissimlatif nitrat indirgenmesi (denitrifikasyon), nitrat yıkanması, immobilizasyon. ön okuma
15 Toprak organik maddesi: karbonun oksidasyon sayıları. Organik maddenin parçalanması, humus sentezi, hümik ve fülvik fraksiyonlar ön okuma
16-17 Final Sınavı Genel çalıma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar