DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yerkabuğunun kimyasal bileşimi, kayaçlar, birincil ve ikincil mineraller ön okuma
2 Toprak oluşturan faktörler (kimyasal etkiler) ön okuma
3 Pedojenik rejimler (kimyasal etkiler) ön okuma
4 Toprak oluşturan kimyasal tepkimeler ön okuma
5 Karbonat dengesi, kalsit içeren sistemler ön okuma
6 Toprağın katı, sıvı ve gaz fazları arasındaki madde transferi, entansite ve kapasite ilişkileri. Mineral çözünürlük dengesi - toprak çözeltisinde besin elementi konsantrasyonları ön okuma
7 Mineral çözünürlük dengesi (devam) ön okuma
8 Ara sınav Genel çalıma
9 Toprak kolloidleri - kil mineralleri - yüzey özellikleri ön okuma
10 Elektrik çift tabaka, iyon değişimi ön okuma
11 Katyon değişim kapasitesi, iyon dağılımı, baz doygunluğu ön okuma
12 Potasyum dengesi- kil mineralleri, potasyum fiksasyonu ön okuma
13 Topraklarda azot dengesi: azotun oksidasyon sayıları, mineralizasyon-amonifikasyon, nitrifikasyon, ön okuma
14 Topraklarda azot dengesi (devam): assimilatif ve dissimlatif nitrat indirgenmesi (denitrifikasyon), nitrat yıkanması, immobilizasyon. ön okuma
15 Toprak organik maddesi: karbonun oksidasyon sayıları. Organik maddenin parçalanması, humus sentezi, hümik ve fülvik fraksiyonlar ön okuma
16-17 Final Sınavı Genel çalıma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar