DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya I * BBT   105 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Dilek ALAGÖZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.DİLEK ALAGÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimyasal kinetik, denge, sulu ortamdaki dengeler, asit ve bazların özellikleri, Tampon Çözeltiler, Asid baz indikatörleri, Nötralleşme tepkimeleri ve Titrasyonlar, Çözünme çökelme tepkimeleri, kimyasal termodinamik ve temel elektrokimya kavramlarının öğretilmesi yanında kimya bilgi ve kavramlarını kimyasal problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisinin kazandırılması. Bu ders kapsamında kazandığı bilgi ve becerileri üst sınıflardaki derslerinde kullanabilme becerisi kazandırma
Dersin İçeriği
Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Asitler-Bazlar, Sulu Ortamda Asit baz dengeleri, Çözünürlük Dengeleri, Termodinamik

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çözeltiler: Çözelti özellikleri, çözelti derişimleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
2 Kimyasal kinetik: reaksiyon hız bağıntıları, reaksiyon hızına etki eden faktörler. Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
3 Kimyasal Denge: Dengenin özellikleri, denge Sabiti, Le-Chatelier İlkesi Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
4 Çözünürlük Çarpımı: Çökelme koşulları, kompleks iyonların bulunduğu dengeler Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
5 Asitler-Bazlar: Asit-baz tanımları, kuvvetli asit-bazlar Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
6 Asitler-Bazlar: Zayıf asit-bazlar, pH, pOH Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
7 Asitler-Bazlar: Tampon çözelti, asit-baz titrasyonları Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
8 Arasınav Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
9 Kimyasal termodinamik: Termodinamiğin birinci ve ikinci yasası, serbest enerjisi, Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
10 Kimyasal termodinamik: DG, DS; mutlak Entropi Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
11 Elektrokimya: Yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
12 Elektrokimya: Elektrokimyasal piller ve elektroliz, Faraday yasaları Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
13 Çekirdek Kimyası: Radyoaktivite, radyoaktif bozunma hızı Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
14 Çekirdek Kimyası: Çekirdek Tepkimeleri, fisyon-füzyon Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
15 Genel Tekrar Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
16-17 Final Sınavı Konuyla ilgili ön çalışma yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar