DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İklim Bilgisi BBT   112 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Derya ÖNDER
Dersi Verenler
Prof. Dr.DERYA ÖNDER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin hava olayları, iklim ve iklim elemanlarını tanımasını, bitkisel ve hayvansal üretimin miktar ve kalitesini artırmak için meteorolojik olaylar konusunda bilgi edinmelerini, tarımsal faaliyeti olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olaylar ve bu olaylara karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgi edinmelerini sağlanması
Dersin İçeriği
Hava olayları ve iklim ile ilgili tanımlar, atmosfer ve özellikleri; enerji dengesi, iklim parametrelerinden sıcaklık, radyasyon, yağış, hava basıncı buharlaşma, nem, yoğuşma, ,rüzgarların oluşumları ve ölçüm teknik ve yöntemleri, hava kütleleri, cepheler, küresel iklim ve Türkiye iklimi ile iklim değişikliği ile iklimin tarımsal üretime ve doğal kaynaklara etkisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
2) Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
3) Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hava olayları ve iklim ile ilgili tanımlar, iklim gözlemleri ve çeşitleri Ders notları ve diğer kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
2 Atmosfer ve özellikleri Ders notları ve diğer kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
3 Enerji, ısı ve sıcaklık Ders notları ve diğer kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Buharlaşma, nem, yoğunlaşma Ders notları ve diğer kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
5 Bulutlar Ders notları ve diğer kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Yağış Ders notları ve diğer kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yağış Ders notları ve diğer kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ders notları ve diğer kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Rüzgarlar Ders notları ve diğer kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Soru-Cevap
Tartışma
10 ara sınav Ders notları ve diğer kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
11 Hava kütleleri, cepheler Ders notları ve diğer kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
12 İklim ve tarımsal üretime etkileri Ders notları ve diğer kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
13 Meteorolojik afetler; kuraklık, seller, taşkınlar ve fırtınalar Ders notları ve diğer kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Türkiye İklimi Ders notları ve diğer kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 İklim değişikliği ve etkileri ile bunların belirlenmesinde uygulanan yöntem ve modeller Ders notları ve diğer kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve diğer kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar