DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genetik * BBT   114 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Bahri Devrim ÖZCAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.BAHRİ DEVRİM ÖZCAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genetiğin temel prensiplerini kavratmak, Bitki ıslahının genetik dayanaklarını öğreterek bitkisel üretime katkı sağlamak.
Dersin İçeriği
Genetik kavramı, Mendel açılımı,linkage,Nükleik asitler ,DNA nın replikasyonu

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genetik kavramlar http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
2 Mayoz ve mitoz bölünmeler http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
3 Mendel yasaları http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
4 Mendel genetiğinden sapmalar http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
5 Melezlemeler http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
6 Cinsiyet ve cinsiyete bağlı kalıtım http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
7 Bağlantı ve Rekombinasyon http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
8 Ara Sınav http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
9 Arasınav Arasınav
10 Genin yapısı,genetik kodlama ve transkripsiyon http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
11 Protein sentezi http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
12 Gen Çalışmasının kontrolü http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
13 Kromozom ve genom mutasyonları http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
14 Virüs bakteri ve genomlar http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
15 Final hazırlık http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar