DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce I   2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ali AVŞAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUHİTTİN ERSUNGUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler günlük ifadeleri ve ihtiyaç duyacakları kalıplardan oluşan temel deyimleri öğrenir, anlar ve bu ifadeleri kullanır. Kendisini veya başkalarını nasıl tanıtacağını öğrenir. Nerede yaşadığı, ne işle meşgul olduğu, niye bir yabancı dil öğrendiği gibi sorulara cevap verir. Eğer karşısındaki kişi yavaşça ve anlaşılır bir şekilde konuşursa onunla iletişime geçer.
Dersin İçeriği
Selamlama, isimler, sayılar, günler, aylar, mevsimler, bu..., şu...., saat kaç, Kim..., Ne..., Nerede..., Günlük alışkanlıklar hakkında konuşma, zaman edatları: at, on, in. Yeteneler (yapabilirlik; can ya da cannot), aile ağacı; sahiplik sıfatları (benim, senin, onun, ...), zorunluluk, gereklilik; -meli, malı, gereksizlik, Sahiplik, Kaç tane..., Ne kadar...,, çok, az, bir kaç tane, Yer edatları; altında, üstünde, yanında, arasında, içinde, dışında. Teklifte bulunma; ...lim, ...lım (gidelim, izleyelim). Yardım isteme; ...ebilirmisin, (kapıyı açabilir misin). Öneride bulunma: ... ister misin.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) understand sentences ad frequently used expressions related to areas of immediate relevance (e.g basic personal and family information)
2) exchange information on familiar and routine matters
3) understand the main points of a text related to everyday life
4) produce simple connected text on topics of personal interest
5) Can deal with situations in an area where the language is spoken
6) describe his/her background in simple terms give ideas, reasons and explanations for opinions and plans
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Introducing yourself-plurals-what is /are-to be questions-nationalities and countries Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
2 Possessive (s) and adjectives-present simple-Describing a special/typical day Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
3 Present simple questions and negatives-adjectives-verbs-nouns Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
4 Talking about a holiday- a, an, any, some Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
5 Talking about possessions-have/has got Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
6 Talking about sports you like/hate-verb -ing Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
7 Asking for information in a shop- there is /are - a, an, any, some Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
8 Adverbs of frequency-class survey on weekend activities Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
9 Prepositions of place-telling where things are- present continuous for now Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
10 Midterm test (visa) Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
11 Making requests-ordering food and drinks in a cafe-can for ability Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
12 Past simple of be and regular verbs-discussion what you did last week Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
13 Past simple irregular verbs Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
14 Interviewing your partner and writing an article Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
15 Repetition Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
16-17 Final Exam Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar