DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce 2   2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sevgi ÇÜRÜK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUHİTTİN ERSUNGUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler günlük ifadeleri ve ihtiyaç duyacakları kalıplardan oluşan temel deyimleri öğrenir, anlar ve bu ifadeleri kullanır. Kendisini veya başkalarını nasıl tanıtacağını öğrenir. Nerede yaşadığı, ne işle meşgul olduğu, niye bir yabancı dil öğrendiği gibi sorulara cevap verir. Eğer karşısındaki kişi yavaşça ve anlaşılır bir şekilde konuşursa onunla iletişime geçer.
Dersin İçeriği
...vardır (tekil), ... vardır (çoğul), çok, biraz, bir kaç, Sıklık zarfları; ne kadar sık, asla, nadiren, hemen hemen hiç, bazen, genellikle, herzaman. Basit geçmiş zaman (di li geçmiş zaman), Neden..., çünkü... . Kıyaslama, kadar... (sıfat), daha... (sıfat), en ... (sıfat), sıfatlarla ve zarflarla kıyaslama, Gelecek zaman, Geçmiş zaman (Present Perfect), henüz, şimdi, zaten, daha once, hiç, bir kez, iki kez. Geçmişte başlamış şu anda süreklilik gösteren zaman (Present Perfect Continious), ne zamandan beri... , ... den beri.., yeterince, ...dığı zaman, iken.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Can exchange information on familiar and routine matters
2) Can understand the main points of a text related to everyday life
3) Can produce simple connected text on topics of personal interest
4) Can describe his/her background in simple terms
5) Can give ideas, reasons and explanations for opinions and plans
6) Can deal with situations in an area where the language is spoken
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Qustions with How adjective, Expressions of quantity Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
2 Going to for future plans Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
3 Prepositions of movement-linking words (but, because,so, although) Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
4 Time prepositions: in, on, at-permissons and requests Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
5 Comperatives and superlatives Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
6 telephoning-should for advice Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
7 suggestions-say and tell Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
8 midterm test (visa) Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
9 would like, like, would prefer, prefer Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
10 present perfect Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
11 have to- dont have to Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
12 making and accepting apologies Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
13 will for predictions Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
14 present perfect, how long, since, for, giving opinions, agreeing and disagreeing Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
15 Repetition Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım
16-17 Final Exam Ders kitabı ve çalışma kitabı Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar