DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Zootekni BBT   124 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mikail BAYLAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MİKAİL BAYLAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HASAN RÜŞTÜ KUTLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı hayvan yetiştirme hakkında bilgi ve beceriyi artırmaktır.
Dersin İçeriği
Hayvan türleri, hayvan ırkları, hayvanların verimleri ve ekonomisi, üreme, genel hayvancılık terimleri, hayvan besleme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çiftlik hayvanlarını tanır
2) Çiftlik hayvanlarının verimlerinin ne olduğunu ve ekonomisini bilir
3) Çiftlik hayvanlarını besleyebilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünya ve Türkiye hayvancılığına genel bakış okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
2 Çiftlik hayvanlarında üreme okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Hayvan ıslahı okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Sığır yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Koyun yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Keçi Yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Kanatlı hayvan yetiştiriciliği okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Beslemeye giriş okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Çiftlik hayvanlarında sindirimi sistemleri okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Yemlerin sınıflandırılması okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Kaba yemler okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 Kaba yemler okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Kesif yemler okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Karma yemler okuma ve web tarama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar