DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeoloji-jeoformoloji * BBT   126 2 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suat ŞENOL
Dersi Verenler
Prof. Dr.SUAT ŞENOL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprakların oluştuğu ana materyaller ve yeryüzü şekillerini anlamak tanımak yerkürenin doğal yapısını kavramaktır. Yeryüzünde yaygın olarak bulunan kayaçların mineralojik ve kimyasal yapısının anlaşılması, jeomorfolojik güçler ve özellikle akarsular tarafından oluşturulan yer şekillerinin özellik ve oluşumlarının açıklanmasıdır.
Dersin İçeriği
Yerkürenin oluşumu, jeolojik zaman çizelgesi, kayaç çeşitleri, volkanik kayaçlar, magmatik kayaçlar ve tortul kayaçlar çeşitleri, mineralojik bileşim ve özellikleri, jeomorfolojik güçler, jeolojik yapı, kütle hareketleri, akarsuların oluşturduğu yer şekilleri, rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri, kıyılarda oluşan yer şekilleri, karstik yeryüzü şekilleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kayaçlar, tanımı oluşu ve sınıflaması Ders kaynaklarının temin edilmesi
2 Magmatik kayaçlar Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması
3 Tortul kayaçlar Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması
4 Metamorfik Kayaçlar Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması
5 Metamorfizma Çeşitleri Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması
6 Volkanik Kayaçların Sınıflaması, derinlik Kayaçları Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması
7 1. Ara sınav İşlenmiş konuların tekrarı
8 Jeomorfolojinin temel ilkeleri Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması
9 Jeomorfolojik güçler, ayrışma ve kütle hareketleri Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması
10 Jeolojik yapı ile yeryüzü şekilleri arasındaki ilişkiler Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması
11 Akarsuların oluşturduğu yer şekilleri Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması
12 Akarsuların oluşturduğu yer şekilleri Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması
13 Kıyılarda oluşan yeryüzü şekilleri, rüzgarların oluşturduğu yeryüzü şekilleri Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması
14 Karstik yeryüzü şekilleri Kaynak araştırması ve ders notlarından ilgili konunun hazırlanması
15 Arazi çalışması Uygulama alanına ait bilgi ve veri araştırması
16-17 2. Ara sınav - Final Sınavı 1. ara sınavdan sonra İşlenmiş konuların tekrarı - İşlenmiş konuların tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar