DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bilimi * BBT   203 3 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suat ŞENOL
Dersi Verenler
Prof. Dr.SUAT ŞENOL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprak biliminin ekolojideki, çevredeki, bitki yetiştirmedeki ve insan ve hayvan yaşamındaki önemi göstermek.
Dersin İçeriği
Toprak kavramı, toprağın önemi, toprakların ana materyali, bileşimi ve özellikleri (mineraller ve kayaçlar), toprak oluşturan süreçler: Fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışma, tekstür, (bünye) ve bunun toprak ekolojisi ve verimliliği için önemi, kil minerallerinin yapısı ve toprak verimliliği için önemi, toprağın organik maddesinin tanımı ve sınıflandırılması, humin maddeleri ve toprak için önemi, toprak canlıları, bunların toprak özelliklerine etkisi, toprak yorgunluğu, katyonların adsorpsiyonu ve bunu etkileyen faktörler, anyon adsorpsiyonu ve bunu etkileyen faktörler, toprak asitliği ve bunun toprak verimliliğiyle ilişkisi, Koagülasyon ve peptizasyon, toprak strüktürü, strüktür çeşitleri, toprakta strüktür oluşturan faktörler, strüktürün toprak için önemi, toprak por sistemleri, topraklarda kabuk oluşumu, toprak suyu, , topraklarda bitki besin elementlerinin bulunma durumu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak Bilimine giriş Ders notları ve kaynak kitaplar
2 Toprak Oluşumu faktörleri Ders notları ve kaynak kitaplar
3 Toprakların Minerolojisi Ders notları ve kaynak kitaplar
4 Toprak Tekstürü Ders notları ve kaynak kitaplar
5 Toprak organik maddesi ve toprak canlıları Ders notları ve kaynak kitaplar
6 Toprak pH'sı Ders notları ve kaynak kitaplar
7 Ara sınav Ders notları ve kaynak kitaplar
8 Toprakların katyon değişim kapasitesi (KDK) Ders notları ve kaynak kitaplar
9 Toprak strüktürü Ders notları ve kaynak kitaplar
10 Toprak Suyu Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Toprakta bitki besin elementleri Ders notları ve kaynak kitaplar
12 Toprak havası ve sıcaklığı Ders notları ve kaynak kitaplar
13 Toprak rengi Ders notları ve kaynak kitaplar
14 Toprakların erozyonu ve kontrolü Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Toprakların sınıflandırılması Ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 Final sınavı Ders notları ve kaynak kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar