DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analitik Kimya * BBT   204 4 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Emin Bülent ERENOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.EMİN BÜLENT ERENOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Programı öğrencilerinin meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları analitik kimyaya ait hesaplamalar, ölçüm teknikleri ve analiz yöntemleri hakkında temel düzeyde bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Bu derste, analitik kimya ve önemi, analitik kimyada kullanılan kimyasallar, gereçler ve temel işlemler, laboratuvar güvenliği, analitik kimya hesaplamaları, kimyasal analizde hatalar, numune alma, standardizasyon ve kalibrasyon ve yöntemleri, sulu çözeltilerde kimyasal denge, klasik, elektrokimyasal, spektrokimyasal, kinetik ve kromatografik analiz yöntemleri konularında laboratuvar çalışmalarıyla desteklenen temel teorik bilgiler verilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 i) Analitik Kimyaya Giriş ve ii) Laboratuvar gereçleri ve laboratuvar güvenliği Kaynak kitaplar
2 Analitik kimyada temel hesaplamlar Ders notları ve kaynak kitaplar
3 Analitik kimyada temel hesaplamlar Ders notları ve kaynak kitaplar
4 i) Kimyasal analizde hatalar ve ii) Numune alma, standardizasyon ve kalibrasyon ve yöntemleri Ders notları ve kaynak kitaplar
5 Sulu çözeltilerde kimyasal denge Ders notları ve kaynak kitaplar
6 Sulu çözeltilerde kimyasal denge Ders notları ve kaynak kitaplar
7 Sulu çözeltilerde kimyasal denge Ders notları ve kaynak kitaplar
8 ARA SINAV Ders notları ve kaynak kitaplar
9 Sulu çözeltilerde kimyasal denge Ders notları ve kaynak kitaplar
10 Sulu çözeltilerde kimyasal denge Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Tampon çözeltiler Ders notları ve kaynak kitaplar
12 Klasik analiz yöntemleri Ders notları ve kaynak kitaplar
13 Klasik analiz yöntemleri Ders notları ve kaynak kitaplar
14 Elektrokimyasal, spektrokimyasal ve kromatografik analiz yöntemleri Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Elektrokimyasal, spektrokimyasal ve kromatografik analiz yöntemleri Ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 FİNAL SINAVI Ders notları ve kaynak kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar