DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Ekoloji * BBT   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sinan ETİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.SİNAN ETİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekolojik kavramların öğretilmesi, canlı ve cansız çevre faktörleri ile tarımsal üretim arasındaki ilişkiler, çevre koruma bilincinin kazandırılması
Dersin İçeriği
Genel ekolojik kavramlar, ekosistem ve agroekosistemler, canlıların ekolojik adaptasyonu, canlı ve cansız çevre faktörleri ve bunların tarımsal üretime etkileri, erozyon ve çevre kirliliği kavramları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekolojinin tanımı, bölümleri, genel ekolojik kavramların (Biyosfer, ekosistem, kommunite, popülasyon, biyom, ekoton, habitat, flora, fauna, niş) tanıt Ders notundaki ilgili konular
2 Besin zinciri, besin piramidi, canlı- çevre etkileşimleri Ders notundaki ilgili konular
3 Agroekosistemler, Canlılarda adaptasyon Ders notundaki ilgili konular
4 Kültür canlılarının orijinleri, cansız çevre faktörlerinin genel tanıtımı Ders notundaki ilgili konular
5 Işık faktörü (Işığın kalitesi, yoğunluğu, süresi) ve bunları etkileyen faktörler Ders notundaki ilgili konular
6 Sıcaklık faktörü, ısı aktarımı, sıcaklık değişimini etkileyen faktörler, toprak ve hava sıcaklığı, Ders notundaki ilgili konular
7 Sıcaklık toplamı ve soğuklama gereksinimi, Don zararları ve alınacak önlemler, yüksek ve düşük sıcaklıkların canlıların büyüme ve gelişimi üzerine et Ders notundaki ilgili konular
8 Hava ve hava hareketleri (rüzgarlar) ve canlı gelişimi üzerine etkileri Ders notundaki ilgili konular
9 ARA SINAVI Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak
10 Su faktörünün (Hava nemi, sis, toprak nemi, yağışlar) canlı gelişimi üzerine etkileri Ders notundaki ilgili konular
11 Bitkilerin su gereksinimi, İklim ve tarım Ders notundaki ilgili konular
12 Toprak Faktörü (Toprağın tipi, derinliği, taban toprak özelikleri, toprak reaksiyonu, tuzluluk, toprak yorgunluğu) ve bitkilerin özel toprak istekleri Ders notundaki ilgili konular
13 Canlı (Biyotik) faktörler Ders notundaki ilgili konular
14 Erozyon (Su ve rüzgar erozyonu), erozyona karşı alınabilecek önlemler Ders notundaki ilgili konular
15 Çevre kirliliği (Katı, sıvı ve gaz halindeki kirleticiler, radyoaktif kirlilik), Çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemler Ders notundaki ilgili konular
16-17 DÖNEM SONU SINAVI Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar