DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve ve Bağ Yetiştiriciliği * BBT   206 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Serpil TANGOLAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.OKAN ÖZKAYA1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.Dr.SERPİL TANGOLAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Meyvecilik ve bağcılıktaki bazı ilke ve kavramları, meyve tür ve çeşitlerini, dünya ve Türkiye'deki meyve ve üzüm üretim alanı ve miktarları ile meyve ve üzüm yetiştiriciliğini etkileyen bazı faktörleri öğretmektir.
Dersin İçeriği
Meyvecilik ve bağcılıktaki bazı ilke ve kavramları, meyve tür ve çeşitlerini, dünya ve Türkiye'deki meyve ve üzüm üretim alanı ve miktarları ile meyve ve üzüm yetiştiriciliğini etkileyen bazı faktörleri öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, Türkiye ve Dünya'da Meyvecilik Ders ile ilgili bilgilerin okunması
2 Türkiye ve Dünya'da meyve ticareti Ders ile ilgili bilgilerin okunması
3 Türkiye'nin meyvecilik iklim bölgeleri ile bu bölgelerin özellikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
4 Meyvelerin genel sınıflaması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
5 Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu, meyve ağaçlarında dinlenme, çiçeklerin açılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
6 Meyve ağaçlarında tozlanma, döllenme, meyve tutumu, periyodiste Ders ile ilgili bilgilerin okunması
7 Meyve ağaçlarında çoğaltma Ders ile ilgili bilgilerin okunması
8 Ara sınav Ara sınav hazırlığı
9 Meyve bahçesi kurulması Meyve ağaçlarının budanması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
10 Bağcılığın tarihçesi ve Asmanın coğrafik dağılımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
11 Türkiye Bağcılığı, Üzümlerin ticari sınıflandırılması, besin değeri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
12 Asmanın morfolojisi:Kök ve sürgün sistemi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
13 Asmanın ekolojik istekleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
14 Asmanın aşı ve çelikle çoğaltılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
15 Asmanın aşı ve çelikle çoğaltılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
16-17 Yıl sonu sınavı Final sınvına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar