DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Mekanizasyon * BBT   207 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha BARUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZELİHA BARUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal üretimde kullanılan kuvvet ve iş makinalarının tanıtımı, donanımları, çalışma ilkeleri ve tarımsal mekanizasyon işletmeciliğinin temel kavram ve hesaplamalarını öğretilmesi
Dersin İçeriği
Tarımsal üretimde kullanılan kuvvet kaynakları (doğal enerji makinaları, traktör) ve iş makinalarının (toprak işleme, ekim, dikim, gübreleme ilaçlama, sulama, hasat harman vb.) tanıtılması, kullanımı, ayarlanması, bakımı ve işletilmesi konularında teorik ve pratik bilgiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ziraat Mühendisliği ve tarım tekniğinin temel kavram ve tanımları. Tarımsal Mekanizasyonun tanımı Ders notundaki ilgili konular
2 Canlı ve Doğal Enerji Kaynakları ve Makinaları Ders notundaki ilgili konular
3 Termik Enerji Kaynakları ve Makinaları (Termik Motorlar) Ders notundaki ilgili konular
4 Tarım Traktörleri Ders notundaki ilgili konular
5 Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliği Ders notundaki ilgili konular
6 Hayvancılıkta mekanization Ders notundaki ilgili konular
7 Tarımsal kuvvet makinalarında uygulama Ders notundaki ilgili konular
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak
9 Toprak İşleme Makinaları (Tırmıklar, Kültivatörler, Frezeler ve Merdaneler) Ders notundaki ilgili konular
10 Ekim Makinaları Ders notundaki ilgili konular
11 Dikim, Gübreleme ve Bakım Makinaları Ders notundaki ilgili konular
12 Tarımsal Savaş Makinaları Ders notundaki ilgili konular
13 Sulama Makinaları Ders notundaki ilgili konular
14 Hasat ve Harman Makinaları Ders notundaki ilgili konular
15 Ürün İşleme Makinaları Ders notundaki ilgili konular
16-17 Yıl sonu sınavı Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar