DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Yönt. * BBT   208 4 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mukaddes KAYIM
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUKADDES KAYIM1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İBRAHİM HALİL ELEKCİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde hastalık etmenleri ve zararlılara karşı kullanılan mücadele yöntemleri (yasal, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal) hakkında örneklere dayalı detaylı ve pratiğe yönelik bilgiler vermek ve öğretmek.
Dersin İçeriği
Tarımsal ürünlerde verim kayıplarına neden olan hastalık ve zararlılar hakkında genel bilgiler ile yasal, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri ve uygulamaları konuları öğretilecek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkilerde hastalık yapan cansız etmenler Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
2 Bitkilerde hastalık yapan canlı etmenler Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
3 Bitki hastalık etmenlerine karşı yasal ve kültürel uygulamalar. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
4 Bitki hastalık etmenlerine karşı kültürel uygulamalar Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
5 Bitki hastalık etmenlerine karşı fiziksel yöntemler. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
6 Bitki hastalık etmenlerine karşı kimyasal mücadele. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
7 Bitki hastalık etmenlerine karşı biyolojik mücadele ve tüm savaş yöntemleri. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
8 Ara Sınav
9 Bitki zararlıları (böcekler, akarlar, nematodlar, kemirgenler vb.) hakkında genel bilgiler. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
10 Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan önemli zararlılar. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
11 Bitkilerde zararlı organizmalara karşı kültürel mücadele yöntemleri ve uygulamalar. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
12 Bitkilerde zararlı organizmalara karşı fiziksel mücadele yöntemleri ve uygulamaları. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
13 Bitkilerde zararlı organizmalara karşı kimyasal mücadele yöntemleri ve uygulamalar. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
14 Bitkilerde zararlı organizmalara karşı (böcekler, akarlar, nematodlar, kemirgenler vb.) biyolojik mücadele yöntemleri ve uygulamalar. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
15 Bitkilerde zararlı organizmalara karşı tüm savaş uygulamaları. Ders notlarından ve sunulardan çalışılacak.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav için ders notlarından ve sunulardan çalışmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar