DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çayır Mera ve Yem Bitkileri BBT   209 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Adem Emin ANLARSAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.VEYİS TANSI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yem bitkilerinin önemi, vejetatif ve generatif özellikleri ve teşhisi, adaptasyonu, ülkemiz için önemli olanlarının yetiştiriciliği ve çayır-mera ekosistemlerinin sürdürülebilir kullanım esaslarını öğretmek.
Dersin İçeriği
1. buğdaygil yem bitkilerini önemi, tanıtımı ve yetiştiriciliğine ilişkin konular 2. baklagil yem bitkilerini önemi, tanıtımı ve yetiştiriciliğne ilişkin konular 3. çayır- meraların rolü ve amenajmanına ilişkin konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yem Bitkilerinin tarımsal üretimdeki yeri ve önemini bilir
2) Yetiştirilecek yembitkisi türlerinin sınıflandırılması ve bitkisel özelliklerini bilir
3) Yem Bitkilerinin yetiştirilmesi ve amenajmanınını bilir
4) Çayır ve mera kavramlarını bili
5) Çayır-meralarının sürdürülebilir kullanım esaslarını bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Buğdaygil yembitkileri kültürünün önemi, tarihçesi Ön okuma Anlatım
Tartışma
2 Buğdaygil yembitkilerinin bitkisel özelliklerinin tanıtılması ve sınıflandırılması Ön okuma Anlatım
Tartışma
3 Buğdaygil yembitkilerinin yetiştirme tekniği Ön okuma Anlatım
Tartışma
4 Önemli serin iklim buğdaygil yembitkileri Ön okuma Anlatım
Tartışma
5 önemli sıcak mevsim buğdaygil yembitkileri Ön okuma Anlatım
Tartışma
6 Baklagil yembitkileri kültürünün önemi, tarihçesi Ön okuma Anlatım
Tartışma
7 Baklagil yembitkilerinin bitkisel özelliklerinin tanıtılması ve sınıflandırılması Ön okuma Anlatım
Tartışma
8 Baklagil yembitkilerinin İklim ve Toprak istekleri Ön okuma Anlatım
Tartışma
9 Baklagil yembitkilerinin İklim ve Toprak istekleri Ön okuma Anlatım
Tartışma
10 Yazılı sınav Sınava hazırlanma Yazılı Sınav
11 Doğal Kaynaklar İçersinde Çayır-Mera Ekosistemlerinin Yeri ve önemi Ön okuma Anlatım
Tartışma
12 Çayır ve Mera Ekosistemlerinim Yapı ve İşlevleri Ön okuma Anlatım
Tartışma
13 Çayır-Mera Ekosistemlerinin Hayvansal Üretimdeki ve Doğal Çevrenin Korunmasındaki Yeri ve Önemi Ön okuma Anlatım
Tartışma
14 Meraların sürdürülebilir kullanım esasları Ön okuma Anlatım
Tartışma
15 Çayırların sürdürülebilir kullanım esasları ve ot muhafaza teknikleri Ön okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yıl sonu sınavı Sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar