DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Fizyolojisi * BBT   210 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Selim EKER
Dersi Verenler
Prof. Dr.SELİM EKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerin yaşamsal faaliyetlerini fizik ve kimya prensipleriyle incelemek; bu kapsamda, bitki hücre ve organlarında olagelen fiziksel ve kimyasal değişimleri, büyüme ve gelişme olayları ile hareket fizyolojisi konularını ve çevrenin bu olaylara etkisini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bitki hücrelerinin yapısı, bitkilerde su metabolizması, suyun ve besin elementlerinin alınması ve taşınması, bitkilerde su kaybı, fotosentez, bitkilerde azot ve kükürt özümlemesi, fotosentez ürünlerinin taşınması, solunum, bitkilerde büyüme ve gelişme, hormonlar, bitkilerde hareket fizyolojisi, stres fizyolojisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki hücrelerinin yapısı, enzimler ön okuma
2 Su metabolizması, suyun alınımı ve taşınımı ön okuma
3 Besin elementlerinin alınımı ve taşınımı ön okuma
4 Bitkilerde su kaybı olayları ön okuma
5 Fotosenteze giriş ve pigmentler ön okuma
6 Fotosentezde ışık enerjisi ve reaksiyonlar ön okuma
7 Bitkilerde azot ve kükürt özümlemesi ön okuma
8 Ara Sınav Genel çalışma
9 Fotosentez ürünlerinin taşınımı ve dağılımı ön okuma
10 Solunum ön okuma
11 Solunum ile fotosentezin karşılaştırılması, solunumu etkileyen faktörler ön okuma
12 Bitkilerde büyüme ve gelişme ön okuma
13 Bitki büyüme düzenleyiciler (hormonlar), büyümeyi teşvik edici ve engelleyiciler ön okuma
14 Büyüme-gelişme ile ilgili fizyolojik olaylar ve hareket fizyolojisi ön okuma
15 Stres (kuraklık, sıcaklık, tuz, soğuk vs) fizyoloisi ön okuma
16-17 Final Sınavı Genel çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar