DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği * BBT   211 3 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hayriye Yıldız DAŞGAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYRİYE YILDIZ DAŞGAN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.NEZİHE KÖKSAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sebze ve süs bitkilerini tanıtmak, yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler vermek
Dersin İçeriği
Dünyada ve Türkiyede yetiştirilen sebze ve süs bitkileri tür ve çeşitlerini tanımak; bitkisel, agronomik ve ekolojik özelliklerini bilmek; üretim miktarları, yetişme alanları ve yetiştiricilik sorunlarını tartışmak; bitkilerin gen merkezleri, yetiştirme teknikleri, bahçe kurma konularındaki temel kavramları ve konuları anlayabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sebzenin tanımı ve diğer kültür bitkilerinden farklılıkları Sebzelerin değişik özelliklerine göre sınıflandırılması Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarının okunması
2 Dünyada ve Türkiyede sebze tarımı ve sebzeciliğin ülke ekonomisindeki yeri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarının okunması
3 Sebzelerin beslenme ve sağlık açısından önemleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme
4 Sebzelerin gen merkezleri Türkiye sebzecilik bölgeleri ve özellikleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme
5 Sebze bahçesi için yer seçimine etki eden faktörler Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme
6 Dünyada ve Türkiyede süs bitkilerinin durumunun anlatılması Süs bitkilerinin sınıflandırılması Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarının okunması
7 İç mekan süs bitkilerinin tanıtılması Dış mekan süs bitkilerinin tanıtılması Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme
8 Ara Sınav Bu haftaya kadar incelenen ders konularının önerilen kaynaklar ve ders notlarından çalışması
9 Sebzecilik işletme şekilleri Sebze bahçelerinin kurulması Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme
10 Sebzelerde çoğaltma teknikleri Sebze tohumculuğu ve fidecilik Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarının okunması
11 Sebze bahçelerinde toprak hazırlığı, ekim-dikim yerlerinin hazırlığı ve ekim-dikim işlemleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarının okunması
12 Sebze bahçelerinde yapılması gerekli kültürel işlemler 1 (Budama, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılar ) Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme
13 Sebze bahçelerinde yapılması gerekli kültürel işlemler 2 (Tozlanma ve döllenmeye yardım, hasat, hasat öncesi ve sonrası işlemleri) Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarının okunması
14 Kesme çiçekler ve yetiştiriciliği hakkında bilgi verilmesi Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme
15 İç ve dış mekan süs bitkileri ve kesme çiçeklerin çoğaltma yöntemleri ve genel yetiştiricilik bilgilerinin anlatılması Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından ön hazırlık yaparak derse gelme
16-17 Final sınavı Dönem boyunca incelenen ders konularının önerilen kaynaklar ve ders notlarından çalışması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar