DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Yetiştirme Ortamları BBT   216 4 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM ORTAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Topraklı ve topraksız yetiştiriciliğin genel özellikleri, topraksız yetiştirme ortamlarının sınıflandırılması, özellikleri ve kullanımı konularını öğretmek
Dersin İçeriği
Bitki yetiştirme ortamlarının tanıtılması: toprakların ve diğer bitki yetiştirme ortamlarının özellikleri, topraksız tarımın tarihçesi, yetiştirme ortamlarının sınıflandırılması- kullanım amaçları-avantaj ve dezavantajları, yetiştirme ortamlarında kullanılacak materyallerde olması gereken fiziksel ve kimyasal özellikler-karışabilirlikleri, bitki besleme açısından katı ve sıvı ortam kültürleri, topraksız tarım ve çevre.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Topraklı ve topraksız yetiştiriciliğin farklarını bilir
2) Topraksız tarımda kullanılan yetiştirme ortamlarının özelliklerini bilir ve en uygun ortamı, oranı ve tekniği kullanır
3) Yetiştirme ortamı-beslenme ilişkisini kurar ve kaliteli, ekonomik ve çevreci bir üretim yapar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Topraklı ve topraksız yetiştiriciliğe genel bir bakış ön okuma Anlatım
2 Toprakların ve diğer yetiştirme ortamlarının genel özellikleri ön okuma Anlatım
3 Topraksız tarımın tarihçesi ve teknikleri ön okuma Anlatım
4 Substrat kültürü (organik substratlar: Torf, hindistancevizi torfu, ağaç kabuğu, talaş vb; Sentetik organik substratlar) ön okuma Anlatım
5 Substrat kültürü (inorganik substratlar: kum ve çakıl, perlit, pomza, vermikulit, zeolit, kayayünü, genleştirilmiş kil vb) ön okuma Anlatım
6 Substrat kültüründe besin çözeltisi kavramı ve gübreler ön okuma Anlatım
Tartışma
7 Substratların tekrar kullanılabilirliği-karışabilirlikleri ön okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Genel çalışma Yazılı Sınav
9 Su kültürü teknikleri ön okuma Anlatım
10 Su kültürü teknikleri (devam) ön okuma Anlatım
11 Su kültürü teknikleri (devam) ön okuma Anlatım
12 Su kültürü (su kalitesi, besin elementleri, çözeltinin özellikleri) ön okuma Anlatım
13 Su ve substrat kültürlerinin avantaj ve dezavantajları ön okuma Anlatım
14 Bitki besleme açısından katı ve sıvı ortam kültürleri ön okuma Anlatım
Tartışma
15 Topraksız tarım teknikleri ve seracılıkta kullanımı, topraksız tarım ve çevre ilişkisi ön okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Final Sınavı Genel çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar