DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj * BBT   333 5 0 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yalçın GÜLÜT
Dersi Verenler
Prof. Dr.SELİM EKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Stajın amacı, öğrencilerin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki çalışma disiplinleri ile ilgili konuları laboratuvar, sera ve arazide uygulamalı tanıtmak.
Dersin İçeriği
Tüm program disiplinlerini kapsayacak biçimde, her hafta laboratuvarda, sera ve arazide ilgili öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerince yönetilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Labaoratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması
2 Labaoratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması
3 Labaoratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması
4 Labaoratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması
5 Labaoratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması
6 Labaoratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması
7 Labaoratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması
8 Ara Sınav Konuyla ilgili notların okunması
9 Labaoratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması
10 Labaoratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması
11 Labaoratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması
12 Labaoratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması
13 Labaoratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması
14 Labaoratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması
15 Labaoratuvar, arazi, sera gibi mekanlarda uygulamalı bilgilendirme Konuyla ilgili notların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili notların okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar