DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gübreler ve Gübreleme * BBT   401 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hayriye İBRİKÇİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYRİYE İBRİKÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gübreleri tanımak, gübrelemenin temel ilkelerini, toprak verimliliği gübre ilişkilerini ve gübrelemenin bitki beslemedeki rolünü öğrenmek, gübrelemenin ekonomisini ve çevre kalitesi açısından önemini tartışmaktır.
Dersin İçeriği
Ders kapsamında tüm gübreler ve gübreleme materyalleri incelenir, organik ve inorganik gübreler tartışılır, gübrelerin uygulanma zaman ve yolları öğretilir, özellikle toprak ve su kirlenmesi açısından gübreleme ile çevre koruma arasındaki ilişkiler tartışılır. Ayrıca, laboratuvar, sera ve arazi ortamlarında gübrelerin görsel tanımlanması, fiziki ve kimyasal analizleri yapılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gübreler konusuna giriş, gübre nedir, sınıflandırılması ve içerikleri.
2 Gübrelemenin temel ilkeleri Konuları ön çalışma
3 Toprak-gübre- bitki-su ilişkisi Konuları ön çalışma
4 Azotlu gübrelerin tanıtılması, kullanım yolları ve kriterleri, topraktaki davranış ve çözünürlükleri, bitkisel üretimdeki rolleri, yöresel başlıca bitkilerin gübrelenmesi ve ilgili laboratuvar çalışması Konuları ön çalışma
5 Fosforlu gübrelerin tanıtılması, kullanım yolları ve kriterleri, topraktaki davranış ve çözünürlükleri, bitkisel üretimdeki rolleri, yöresel başlıca balıca bitkilerin gübrelenmesi ve ilgili laboratuvar çalışması Konuları çalışma
6 Potasyumlu gübrelerin tanıtılması, kullanım yolları ve kriterleri, topraktaki davranış ve çözünürlükleri, bitkisel üretimdeki rolleri, yöresel başlıca bitkilerin gübrelenmesi ve ilgili laboratuvar çalışması Konuları çalışma ve dönem ödevi hazırlığı
7 Kalsiyum, magnezyum ve kükürtlü gübrelerin tanıtılması, kullanım yolları ve kriterleri, topraktaki davranış ve çözünürlükleri, bitkisel üretimdeki rolleri, yöresel balıca bitkilerin gübrelenmesi ve ilgili laboratuvar çalışması Konuları çalışma
8 Mikroelement gübrelerinin tanıtılması, kullanım yolları ve kriterleri, topraktaki davranış ve çözünürlükleri, bitkisel üretimdeki rolleri, yöresel başlıca bitkilerin gübrelenmsi ve ilgili laboratuvar çalışması Konuları çalışma
9 Organik kaynaklı gübrelerin tanıtımı, bitkiye yaryışlılık potansiyelleri, topraktaki davranışları ve çeşitli bitkileri için kullanımları Konuları çalışma ve dönem ödevi hazırlığı
10 Ara Sınav Tüm konuları çalışma ve genel tekrar
11 Yaprak gübrelemesi ve özel gübreleme şekilleri; arazi gözlemleri Konuları çalışma ve dönem ödevi hazırlığı
12 Gübrelemenin ekonomisi Konuları çalışma ve dönem ödevi hazırlığı
13 Çukurova bölgesinde gübreleme ve gübre kullanım potansiyeli Konuları çalışma ve dönem ödevi hazırlığı
14 Gübreleme ve çevre kalitesi Konuları çalışma ve dönem ödevi hazırlığı
15 Gübreleme ve çevre kalitesi; arazi gözlemleri Konuları çalışma ve dönem ödevi hazırlığı
16-17 Final Sınavı Tüm konuları çalışma ve genel tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar