DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Etüt-harita ve Arazi Kullan Planl. BBT   402 8 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suat ŞENOL
Dersi Verenler
Prof. Dr.SUAT ŞENOL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprak haritalarının özellik ve çeşitleri, haritalamada kullanılan haritalama birimleri, toprak haritalarının yapılış yöntemleri, kullanılan kartografik materyaller ve toprak haritalarından üretilen yorum haritalarını yapma ve bu haritaları arazi kullanım planlamalarında kullanma metodolojisini ve becerisini kazanmalarını sağlayacak uygulamalı ve teorik bilgileri vermektir.
Dersin İçeriği
oprak haritalamanın amaçları, toprak haritalarının çeşitleri, toprak haritalarındaki haritalama üniteleri ve özellikleri, toprak etüd haritalama işlemleri, kullanılan kartografik materyaller ve yorumlanması, arazide toprakların tanımlanması ve haritalama, toprak etüd raporunun yazımı, arazi yetenk sınıflaması ve arazi kullanım planlaması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak haritalarının çeşit ve özelliklerini bilir.
2) Bir toprak etüd ve haritalama projesi nasıl hazırlanacağını bilir.
3) Toprak haritalarının yapımında kullanılan kartografik materyalleri yorumlamasını ve kullanmasını bilir
4) Toprak sınırlarını arazide bulma, kontrol etme ve kesinleştirme yöntemlerini bilir ve uygular.
5) Toprak harita bilgilerinin yorumu ile arazi yetenek sınıflaması yapar ve diğer toprak yönetimine ilişkin bilgiler üretir.
6) Toprak haritası ve raporu nasıl hazırlanır, içeriği hakkında bilgi sahibi olur.
7) Arazi kullanım planlaması önemi, aşamaları, işlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
8) Toprak harita bilgilerini kullanarak sürdürelebilirlik ilkesine uygun arazi kullanım planlaması yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak etüd ve haritalamanın amaçları, kullanım alanları. Uygulama:Toprak haritalarının farklı amaçlarla kullanımına örnekler Yok Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
2 Toprak Sistematikleri (Toprak haritalarında kullanılan haritalama birimleri) Uygulama: Örnek alan etüd çalışması için ön bilgilerin toplanması Kütüphaneden farklı alanlara ait etüd raporlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
3 Toprak Sistematikleri (Toprak haritalarında kullanılan haritalama birimleri) Devamı. Uygulama: Örnek alan etüd çalışması için kartografik materyal seçimi Kütüphaneden farklı alanlara ait etüd raporlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Toprak haritalarının çeşitleri. Uygulama: Farklı kurumlarca hazırlanmış toprak edüd harita ve raporlarının incelenmesi Kitout soil surveys reports prepared by different institutions Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Toprak haritalarının çeşitleri. Devamı Uygulama: Örnek alan etüd çalışması için kartografik materyallerin yorumuna devam edilmesi, gruplar yorumları Kartoğrafik materyallerin yoruma hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
6 Toprak etüdlerinde arazi çalışmaları.Uygulama: Uygulama alanının yorum haritasının oluşturulması, Ders kitabından konu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
7 Toprak etüd ve haritalamanın aşamaları Uygulama: Profil çukurlarının açılması, tanımlama ve örnekleme Ders kitabından konu hazırlığı, arazi ekipmanların temini Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Bu haftaya kadar işlenen konuların tekrarı Yazılı Sınav
9 Toprak etüdlerinde kartografik materyal seçim kriterleri Uygulama: Toprak haritalama lejantının hazırlanması Ders kitabından konu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Hava fotoğraflarıyla yapılan etüdlerde kullanılan yöntemler. Uygulama: Arazide yorumla belirlenmiş toprak sınırlarının kontrolü Ders kitabından konu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Uydu verileriyle yapılan etüdlerde kullanılan yöntemler. Uygulama: Toprak haritasının baskıya hazırlanması. Ders kitabından konu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Arazi değerlendirme çalışmaları: Arazi yetenek sınıflaması. Uygulama: Uygulama alanı toprak haritasından arazi yetenek sınıflarının belirlenmesi Ders kitabından konu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Çeşitli arazi uygunluk sınıflandırma çalışmaları Uygulama: Uygulama alanı topraklarının uygunluk sınıflaması Ders kitabından konu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Arazi kullanım planlamasının temel ilkeleri. Uygulama: Uygulama alanında arazi kullanım planlaması çalışmaları Ders kitabından konu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Arazi kullanım planlamasında yapılan işler ve aşamaları Uygulama: Uygulama alanı arazi kullanım planının oluşturulması Ders kitabından konu hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Sınavı İşlenen tüm konuların tekrarı Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar