DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası * BBT   403 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa GÖK
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA GÖK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere toprak ortamında faaliyet yapan mikroorganizmaların çevre ile olan ilişkilerini anlatmak; toprak verimliliği, bitkilerin beslenmesi ve besin elementlerinin döngüsü açısından mikroorganizmaların önemini ve bu faaliyetler sırasında olagelen biyokimyasal reaksiyonları tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Mikrobiyel yaşam ortamı olarak toprak, toprakta mikrobiyel populasyon varlığı ve ölçüm yöntemleri, mikroorganizmaların beslenme şekilleri ve enerji kazanımı, enzimler ve görevleri, mikroorganizmalar arası ilişkiler, C-döngüsü, nişasta-selüloz parçalanması, nitrifikasyon, amonifikasyon, denitrifikasyon, mikrobiyel N2-fiksasyonu, Rhizobiyal biyogübre üretimi, Rhizobium aşılaması, mikroorganizma-pestisit ilişkileri, P-döngüsü, S-döngüsü

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrobiyel yaşam ortamı olarak toprak Ders içeriği hakkında bilgi edinme
2 Toprakta mikrobiyel populasyon varlığı ve ölçüm yöntemleri Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
3 Mikroorganizma beslenme şekilleri ve enerji kazanımı Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
4 Enzimler ve görevleri Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
5 Mikroorganizmalar arası ilişkiler, ödev kontrol ve tartışma Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
6 C-döngüsü ve CO2 tayini Anlatılan konuların gözden geçirilmesi, laboratuvar hazırlığı
7 Nişasta-selüloz parçalanması Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı
9 Nitrifikasyon, amonifikasyon, denitrifikasyon Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
10 Mikrobiyel N2-fiksasyonu, ödev kontrol ve tartışma Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
11 Rhizobiyal biyogübre üretimi Laboratuvar uygulama hazırlığı
12 Rhizobium aşılaması Laboratuvar uygulama hazırlığı
13 Mikroorganizma-pestisit ilişkileri Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
14 P-döngüsü, S-döngüsü Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
15 Genel Değerlendirme Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
16-17 Final Sınavı Anlatılan konuların gözden geçirilmesi, sınav hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar