DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Genesisi ve Sınıfl. BBT   405 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suat ŞENOL
Dersi Verenler
Prof. Dr.SUAT ŞENOL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Arazide toprakların morfolojik özelliklerin belirlenmesi, laboratuvarda belirlenen toprak özelliklerinin morfolojik özelliklerle birlikte toprak oluşu açısından yorumlanması, toprak oluşturan faktörlerin ve toprak oluşuna etkilerinin anlaşılması, pedojenik toprak oluş işlemlerini kavramaları ve bu bilgiler ışığında toprakların toprak sınıflama yöntemlerine göre Taksonomik sınıfını belirleyebilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Toprak morfolojisi, toprak bileşiminin belirlenmesi, toprak oluşturan faktörler, pedojenik toprak oluş işlemleri, toprakların sınıflandırılası, 1938 Amerikan toprak sınıflama yöntemi, FAO/UNESCO Dünya Toprak haritası Lejandı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprakların morfolojik özelliklerini ve toprak horizonlarını arazide tanımlar ve tanır.
2) Toprakların laboratuvarda belirlenen kimi fiziksel ve kimyasal özelliklerini toprak oluşu ve sınıflaması açısından değerlendirir.
3) Toprakların oluşturan faktörleri ve bunların toprak oluşuna etkilerini bilir ve belli ortam koşullarında hangi toprakların oluşabileceğini tahmin eder.
4) Toprak profilinde belli bir oluşum süreci içerisinde meydana gelmiş olan toprak oluş işlemlerini anlar, açıklar ve toprak özellikleriyle ilişkisini belirler.
5) Toprak sınıflandırma sistemlerinin temel prensiplerini ve çeşitlerini bilir.
6) Ağırlıklı olarak Toprak Taksonomisi ve 1938 toprak sınıflandırma sistemlerini bilir ve bu sınıflama sistemlerini kullanarak toprakların Taksonomik sınıfını belirler.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derste işlenecek konuların tanıtımı, Toprak morfolojisi giriş Ders notu çalışması ve kaynak araştırması Anlatım
Soru-Cevap
2 Toprakların Morfolojik özellikleri ve belirleme yöntemleri Ders notu çalışması ve kaynak araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Horizon sembolleri, anlamları ve kullanım şekilleri Ders notu çalışması ve kaynak araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Horizon isimlendirme uygulamaları Ders notu çalışması ve kaynak araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Toprakların laboratuvarda belirlenen toprak oluşu ve sınıflaması açısından önemli fiziksel ve kimyasal özellikleri Ders notu çalışması ve kaynak araştırması Anlatım
Soru-Cevap
6 Toprak yapan faktörler Ders notu çalışması ve kaynak araştırması Anlatım
7 Toprak yapan faktörler (Devamı) Ders notu çalışması ve kaynak araştırması Anlatım
Soru-Cevap
8 Toprak yapan faktörler (Devamı) Ders notu çalışması ve kaynak araştırması Anlatım
9 Ara Sınav Bu tarihe kadar işlenen konuların tekrarı Yazılı Sınav
10 Toprak sistemindeki temel değişimler Ders notu çalışması ve kaynak araştırması Anlatım
Soru-Cevap
11 Pedojenik toprak oluş işlemleri Ders notu çalışması ve kaynak araştırması Anlatım
Ödev
12 Toprak sınıflandırmanın temel ilkeleri, pedojenik yaklaşımlar, morfogenetik yaklaşımlar. Ders notu çalışması ve kaynak araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
13 1938 Eski Amerikan Toprak Sınıflandırma Sistemi, Toprak Taksonomisi Ders notu çalışması ve kaynak araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
14 Toprakları sınıflandırmak için gerekli olan kriterler Ders notu çalışması ve kaynak araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
15 Bir toprağın Taksonomik sınıfının belirlenmesi, Toprak Taksonomisinin ordoları ve genel özellikleri Ders notu çalışması ve kaynak araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
16-17 Final sınavı Derste işlenen tüm konuların tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar