DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzaktan Algılama ve Cbs * BBT   451 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Mehmet Eren ÖZTEKİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SUAT ŞENOL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz tarımında önemli teknolojik gelişmelerin başında gelen Uydu verilerinin ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulama alanları anlatılacaktır. Bu konularda temel bilgiler verilecek, farklı yöntem ve yaklaşımlar sunulacaktır. Bu uygulamalar sonucunda elde edilecek bilgilerin yorumlanacağı ve üretilen bilgilerden etkin yararlanma olanakları tartılaşacaktır.
Dersin İçeriği
Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerin temel prensipleri. Algılayıcı platromlar ve yansıma prensipleri. Bitki, toprak ve su yüzeylerinin yansıma özellikleri. Uzaktan Algılamada görüntü işleme yöntemleri ve sınıflandırmalar. Sonuçların değerlendirilmesi ve doğruluk analizleri. CBS nin tanımı ve veri kaynakları. Sisteme veri girişi ve düzenleme. Veri analiz yöntemleri. Sonuç haritalarının üretimi ve yorumu

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uzaktan algılamanın tanımı ve uygulama alanları Anlatım
2 Algılayıcı platformlar ve özellikleri Anlatım
3 Yansıma prensipleri ve elekromanyatik spektrum Anlatım
4 Toprak ve bitkilerin yansıma karakteristikleri ve yansımayı etkileyen faktörler Anlatım
5 Görüntü işleme, geometrik ve radyometrik düzeltmeler, ve görüntü zenginleştirme yöntemleri Anlatım
6 Sınıflama yöntemleri: kontrollü ve kontrolsüz sınıflamalar Anlatım
7 Görüntü yorumlama ve doğruluk analizleri, örnek uygulamalar Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve uygulama alanları Anlatım
10 Projeksiyon yöntemleri, Geo-referans ve koordinat sistemleri Anlatım
11 Coğrafik doğrulama, CBS bileşenleri ve sistem yapıları Anlatım
12 Raster ve Vektör temsil etme Anlatım
13 CBS verilerinin sınıflandırılması, topolojik ilişkiler ve veri kaynakları Anlatım
14 Veri toplama, depolama ve veri tabanı yapıları, coğrafi analizler Anlatım
15 Tarım ve çevre çalışmalarında örnek uygulamalar Anlatım
16-17 Final Sınavı Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar