DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarım BBT   452 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM ORTAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Topraklı ve topraksız yetiştiriciliğin genel özellikleri, topraksız yetiştirme ortamlarının sınıflandırılması, özellikleri ve kullanımı konularını öğretmek
Dersin İçeriği
Bitki yetiştirme ortamlarının tanıtılması: toprakların ve diğer bitki yetiştirme ortamlarının özellikleri, topraksız tarımın tarihçesi, yetiştirme ortamlarının sınıflandırılması- kullanım amaçları-avantaj ve dezavantajları, yetiştirme ortamlarında kullanılacak materyallerde olması gereken fiziksel ve kimyasal özellikler-karışabilirlikleri, bitki besleme açısından katı ve sıvı ortam kültürleri, topraksız tarım ve çevre.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik tarıma uygun toprak özelliklerini bilir
2) Organik tarımda gübreleme ve mücadele yöntemlerini bilir ve uygular
3) Biyolojik gübrelemede Rhizobium bakterileri ve mikoriza mantarları gibi mikroorganizmalardan biyoteknolojik yöntemlerle yararlanmasını bilir ve organik tarımda bu bilgileri pratiğe aktarır
4) Organik ürünlerin depolanması, paketlenmesi ve pazarlanması konularında temel bilgilere sahip olur organik ürünlerin insan sağlığı açısından önemi hakkında yeterli bilgiye sahip olur
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama,
X
5
Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser
X
6
Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir
X
7
Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur
X
8
Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
9
Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır
X
10
Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır
X
11
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur
X
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır
X
13
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
15
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
16
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır
X
17
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X
18
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organik tarımın felsefesi Ders içeriği hakkında bilgi edinme Anlatım
2 Organik tarımda kavramlar Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
3 Organik tarımın ilkeleri Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
4 Organik tarımda yasal uygulamalar Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
5 Organik tarımda gübreleme, ödev kontrol ve tartışma Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
6 Organik tarımda ekim nöbeti ve önemi Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
7 Organik tarımda baklagiller Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Organik tarımda yeşil gübreleme Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Organik tarımda Rhizobiyal aşılama, ödev kontrol ve tartışma Anlatılan konuların gözden geçirilmesi
11 Organik tarımda mikoriza uygulamaları Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
12 Organik tarımda biyolojik ve biyoteknik mücadele Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
13 Mineral gübrelerin gıda kalitesi ve insan sağlığına etkisi Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
14 Tarımsal mücadele ilaçlarının gıda kalitesi ve insan sağlığına etkisi Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
15 Organik tarımda besin elementleri kaynakları ve gübreleme Anlatılan konuların gözden geçirilmesi Deney / Laboratuvar
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar